Рубцов Ігор Олександрович

Рубцов Ігор Олександрович, доцент, к.с.-г.н.

Автобіографія

rubcovНародився 18 липня 1968 року в м. Дзержінське Донецької області. У 1985 році закінчив середню школу № 9 в цьому ж місті. З 1985 студент зооінженерного факультету Сумської філії ХСГІ. Закінчив зооінженерний факультет з відмінністю в 1992 році. 1992-1995 – навчання в аспірантурі Сумського СГІ. З 1995 року асистент кафедри технології виробництва молока і яловичини.
Кандидатську дисертацію захистив в спеціалізованій вченій раді Інституту тваринництва УААН на тему: “Мінливість і генетична обумовленість господарсько-корисних ознак у биків-плідників бурих порід” 6 квітня 1999 року. З 3 квітня 2000 року в.о. доцента кафедри технології виробництва продукції тваринництва. З 1 вересня 2001 року переведений на посаду доцента кафедри спеціальної зоотехнії. 22 грудня 2002 року присвоєно вчене звання доцента по кафедрі спеціальної зоотехнії.
 

Навчально-методичні видання 
За останні 5 років було видано 6 статей
Статті
Оцінка бугаїв-плідників української бурої молочної породи за ростом і розвитком їх дочок залежно від лінійної належності.
Оцінка бугаїв-плідників української бурої молочної породи різних ліній за показниками продуктивності жіночіх предків.
 

Основні напрями наукової роботи
– удосконалення селекційних програм та технологій при розведенні молочної та м’ясної худоби;
– створення високопродуктивних порід, стад та типів худоби;
– розробка селекційних та технологічних програм при розведенні молочної та м’ясної худоби.
        

Напрям наукового співробітництва
Інститут генетики і розведення тварин НААНУ
        

Тематика дипломних робіт
Бакалаври
Оптимізація технології виробництва молока в умовах ТОВ „Ряснянське” Краснопільського р-ну Сумської обл.
Оцінка технології виробництва молока в умовах АФ „Косівщинська”, с. Косівщина, Сумського р-ну Сумської обл. та шляхи її удосконалення
Якісні показники молока корів сумського типу української чорно-рябої молочної породи АФ „Косівщинська” Сумського р-ну
Економічна ефективність існуючої технології виробництва молока у ВАТ племзаводу „Михайлівка” Лебединського р-ну Сумської обл.
Розробка сучасної технології виробництва молока в умовах ТОВ АФ „Лан”, Сумського р-ну, Сумської обл.
Магістри
Технолого економічна характеристика виробництва молока в умовах ПСВК АФ „Беєво”, Л-Долинського р-ну Сумської обл.
Технологічні особливості кріоконсервації сперми в умовах Сумського  державного селекційного центру
Оцінка сучасної технології виробництва молока в умовах ТОВ АФ „Лан” Сумського р-ну Сумської обл.
Технологічні особливості корів Сумського типу української чорно-рябої молочної породи в умовах Сумського інституту АПВ
Стан та перспективи розвитку скотарства Сумщини

E-mail        rubtsov_igor@mail.ru

Скачать (DOC, 118KB)

Основні дисципліни:

- технологія виробництва молока

Популярні записи...