Загальна інформація про факультет

Біолого-технологічний факультет Сумського національного аграрного університету заснований у 1978 році.

Підготовка фахівців на факультеті поєднує одержання фахових знань з тваринництва з практичною підготовкою, вивченням основ технологічних процесів у переробній промисловості.

Впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців. Технолог стає ключовою фігурою сучасного виробництва та переробки продукції тваринництва.

За час існування факультету проведено 30 випусків технологів-дослідників з виробництва і переробки продукції тваринництва, які працюють у приватних підприємствах, державних установах, митниці, прикордонних військах, підприємствах з переробки продукції тваринництва мають власний біснес. Зараз біолого-технологічний факультет Сумського НАУ – справжній навчальний та науково-методичний центр тваринництва північно-східного регіону України. На кафедрах факультету працюють 5 докторів наук, професори, серед яких академік член-кореспондент НААНУ, 20 доцентів. Підготовка ведеться за спеціалізаціями:

1. Технологія переробки продукції тваринництва;
2. Бджільництво;
3. Кінологія;
4. Птахівництво.
У 2009 році відкрито нову спеціальність – «Рибальство»

Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, магістр.

У 2013 році відбувся перший випуск технолгів-рибоводів.

Декан факультету – доцент, к.с-г.н. Остапенко Володимир Іванович.

Заступники декана – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Рубцов І.О., кандидат с.-г. наук, доцент Опара В.О., доцент Кліменко О.І., кандидат с.-г. наук, доцент Левченко І.В.

Студенти, які навчаються за однією з обраних спеціалізацій, додатково вивчають дисципліни:

1. За спеціалізацією Бджільництво”:
утримання та розведення бджіл;
технологія бджільництва;
хвороби та шкідники бджіл; біологія бджіл; медоносні ресурси

2. За спеціалізацією Технологія переробки продукції тваринництва”:
технологія переробки молока та м’яса; мікробіологія і біохімія молока та м‘яса; ветсанекспертиза молока та м‘яса
обладнання для переробки продукції тваринництва.

3. За спеціалізацією «Кінологія»: біологія собак, утримання та годівля собак, розведення та селекція собак, спеціальне собаківництво, теорія дресури, хвороби собак

4. За спеціалізацією «Птахівництво»: біологія птахів, селекція птахів, інкубація яєць, хвороби птахів, технологія виробництва яєць та м‘яса птахів, технологія переробки та стандартизація продукції птахівництва.

Після закінчення біолого-технологічного факультету випускники мають перевагу і на комерційній основі вступити на економічні спеціальності Сумського НАУ та отримати другу вищу освіту за спеціальністю “Аграрний менеджмент”. Тривалість навчання 1 рік. Студенти біолого-технологічного факультету за бажанням можуть одержати права водія (категорія “В”), тракториста, комбайнера та механізатора широкого профілю, що буде дуже корисним при проходженні практики за кордоном та у подальшому житті.

Популярні записи...