оголошення

зоо магістри

До уваги наукових (дипломних) керівників студентів спеціальності ТВППТ ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання біолого-технологічного факультету

та студентів!

 

Дипломні роботинеобхідно здатиособисто заступнику  декана біолого-технологічного факультету з питань заочної освіти Михалку О.Г. в каб. 205а корпусу факультету економіки і менеджменту.

 

Загальні вимоги до дипломної роботи:

  • робота зшита, прошнурована, пронумерована;
  • тема дипломної роботи на титульній сторінці повинна дослівно відповідати темі визначеній наказом «Про затвердження тем дипломних робіт…»;
  • підписні розділи підписані консультантами відповідних кафедр;
  • до дипломної роботи повинні бути додані:
  • Рецензія з підписом рецензента;
  • Відзив з підписом наукового керівника;
  • Завдання з підписом наукового керівника, консультантів підписних розділів, студента та затверджене завідуючим кафедри;
  • Подання з підписом заступника декана з питань заочної освіти Михалка О.Г., провідного фахівця навчального відділу Наумової А.М., наукового керівника;
  • Довідка про достовірність даних з підприємства, показники господарської діяльності якого використовувались для написання дипломної роботи (крім студентів, які використовували показники господарської діяльності Сумського НАУ)

 

 

 

З повагою,

заступник декана БТФ

з питань заочної освіти                                        О.Г. Михалко