Біолого-технологічний факультет

Біолого-технологічний факультет Сумського національного аграрного університету заснований у 1978 році.

Підготовка фахівців на факультеті поєднує одержання фахових знань з тваринництва з практичною підготовкою, вивченням основ технологічних процесів у переробній промисловості.

Впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців. Технолог стає ключовою фігурою сучасного виробництва та переробки продукції тваринництва.

За час існування факультету проведено 30 випусків технологів-дослідників з виробництва і переробки продукції тваринництва, які працюють у приватних підприємствах, державних установах, митниці, прикордонних військах, підприємствах з переробки продукції тваринництва мають власний біснес. Зараз біолого-технологічний факультет Сумського НАУ – справжній навчальний та науково-методичний центр тваринництва північно-східного регіону України. На кафедрах факультету працюють 5 докторів наук, професори, серед яких академік член-кореспондент НААНУ, 20 доцентів. Підготовка ведеться за спеціалізаціями:

1. Технологія переробки продукції тваринництва;
2. Бджільництво;
3. Кінологія;
4. Птахівництво.
У 2009 році відкрито нову спеціальність – «Рибальство»

Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, магістр.

У 2013 році відбувся перший випуск технолгів-рибоводів.

Декан факультету – доцент, к.с-г.н. Остапенко Володимир Іванович.

Заступники декана – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Рубцов І.О., кандидат с.-г. наук, доцент Опара В.О., доцент Кліменко О.І., кандидат с.-г. наук, доцент Левченко І.В.

Студенти, які навчаються за однією з обраних спеціалізацій, додатково вивчають дисципліни:

1. За спеціалізацією Бджільництво”:
утримання та розведення бджіл;
технологія бджільництва;
хвороби та шкідники бджіл; біологія бджіл; медоносні ресурси

2. За спеціалізацією Технологія переробки продукції тваринництва”:
технологія переробки молока та м’яса; мікробіологія і біохімія молока та м‘яса; ветсанекспертиза молока та м‘яса
обладнання для переробки продукції тваринництва.

3. За спеціалізацією «Кінологія»: біологія собак, утримання та годівля собак, розведення та селекція собак, спеціальне собаківництво, теорія дресури, хвороби собак

4. За спеціалізацією «Птахівництво»: біологія птахів, селекція птахів, інкубація яєць, хвороби птахів, технологія виробництва яєць та м‘яса птахів, технологія переробки та стандартизація продукції птахівництва.

Після закінчення біолого-технологічного факультету випускники мають перевагу і на комерційній основі вступити на економічні спеціальності Сумського НАУ та отримати другу вищу освіту за спеціальністю “Аграрний менеджмент”. Тривалість навчання 1 рік. Студенти біолого-технологічного факультету за бажанням можуть одержати права водія (категорія “В”), тракториста, комбайнера та механізатора широкого профілю, що буде дуже корисним при проходженні практики за кордоном та у подальшому житті.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Викладачі біолого-технологічного факультету плідно працюють з Національною Академією Аграрних Наук України (НААНУ, м. Київ), інститутом Вайєнштефан (Німеччина), інститутом ВОКИ (Австрія). На біолого-технологічному факультеті працюють три наукові лабораторії:

- Оцінки типу племінних тварин Інституту розведення і генетики тварин УААН;

- Лабораторія скотарства і технології виробництва молока і яловичини;

- лабораторія оцінки якості кормів;

- Міжфакультетська наукова лабораторія досліджень з питань годівля сільськогосподарських тварин і вивчення якості продуктів тваринництва.

-Лабораторія бджолярства;

- Навчально-наукова лабораторія органічного птахівництва де ведуться дослідження селекційно-генетичних факторів формування яєчної і м’ясної продуктивності птиці сучасного генофонду;

- Кінно спортивна школа.

- Дослідження селекційно-генетичних факторів формування яєчної і м’ясної продуктивності птиці сучасного генофонду

Основним напрямком наукових досліджень на біолого-технологічному факультеті Сумського НАУ є:

створення нових типів та порід великої рогатої худоби; – удосконалення технології утримання, годівлі та розведення сільськогосподарських тварин та птиці;

розробка сучасних методів оцінки екстер’єру та племінної цінності великої рогатої худоби.

На факультеті відкриті аспірантура, а з 2009 року і докторнатура де здобувачі, аспіранти та докторанти мають змогу захистити кандидатську чи докторську дисертацію за спеціальностями розведення та селекція тварин годівля тварин і технологія кормів, технологія виробництва продуктів тваринництва і отримати науковий ступінь кандидата або докторанта сільськогосподарських чи біологічних наук. 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

У процесі навчання студенти проходять навчальну і виробничу практику в:
25 базових, передових господарствах Сумської, Полтавської та Чернігівської областей ( Сумський молочний комбінат, Коропський сирзавод, Пирятинський сирзавод, Роменський молочний комбінат, Шосткинський молочний завод, Сумський м‘ясокомбінат, кращі сільськогосподарські підприємства області та інші);
фермерських господарствах Німеччини, Австрії, Австралії, Великобританії, США, Данії та інших країнах. 

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

На біолого-технологічному факультеті з 1994 року діють сучасні  комп’ютерні класи.  Вільний доступ до всесвітньої мережі Internet та електронної бібліотеки. У процесі всього періоду навчання діє принцип безперервної комп’ютерної підготовки студентів, який охвачує I, III та V курси. Кількість контактного дисплейного часу на кожного студента складає більше 250 годин.

Навчальний процес на біолого-технологічному факультеті здійснюється у чотирьох навчальних корпусах. До навчальних лабораторій входить бджолокомплексде налічується понад 100 бджолосімей та філії кафедр на виробництві. На одного студента припадає 16.2 кв. м навчальної площі.    Університет забезпечує всіх студентів житлом. Інженер-технолог може працювати:

керівником державних, приватних, спільних міжнародних сільськогосподарського підприємства, агрофірм;

менеджером керівником та спеціалістом підприемств з переробки тваринницької продукції;

менеджером по закупівлі та продажу племінної худоби та тваринницької продукції;

очолювати фермерські господарства в тваринництві;

головним спеціалістом галузі тваринництва;

cпеціалістом-кінологом (в прикордонних військах, на митниці, в органах внутрішніх справ);

тренером кінноспортивних шкіл;

зооінженером в зоопарках і т.д.

НАУКОВІ РОЗРОБКИ

1. Створено північно-східний молочний тип бурої худоби
2.Створена бура молочна порода України
3.Створено сумський тип української чорно-рябої молочної породи
Розроблені плани селекційно-племінної роботи у провідних господарствах області.
4. Створені племінні заводи та племінні репродуктори: Агрофірма “Колос” “Вікторія” Білопільського району, ” Сигма”, “Мрія” Конотопського району , «Лан» Сумського району та інші.
5. Кожного року проводиться міжнародна конференція «Аграрний форум»

На факультеті працює 5 наукових шкіл:

1. Професора Ладики В.І.

2. Професора Котенджи Г.П.

3. Професора Проваторова Г.В.

4. Професора Хмельничого Л.М.

5. Професора Бондаренко Ю.В

У 2009-2013 роках підготовлено і успішно захищено 8 кандидатських дисертацій та 2 докторських.

Інформація про біолого-технологічний факультет для іноземних студентів

Список спеціальностей: 6.090102 – „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” (молока, м‘яса, риби та ін.)

Анотація спеціальності: Технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва може працювати керівником державних, приватних, спільних міжнародних сільськогосподарських підприємств; керівником та спеціалістом підприємства з переробки тваринницької продукції; менеджером бірж по закупівлі та продажу племінної худоби та тваринницької продукції; головним спеціалістом в галузі тваринництва; спеціалістом-кінологом (прикордонні війська, митниця, система МВС та ін.); керівником власного бізнесу; навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі з метою одержання вченого звання.

Інформація про біолого-технологічний факультет для іноземних студентів

     3.  Діаграма структури підготовки бакалаврів

Напрям підготовки 6.090102 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

І курс

Назва навчальної дисципліни

Обсяг, год

Кредити ЕSTS

1 півріччя

2 півріччя

Історія України

108

3

3

-

Основи фахової діяльності

54

1,5

1,5

-

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

3

3

-

Історія української культури

72

2

2

-

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

180

5

2,5

2,5

Філософія

108

3

-

3

Вища математика

180

5

5

-

Фізика

108

3

-

3

Неорганічна та аналітична хімія

144

4

4

-

Органічна хімія

126

3,5

-

3,5

Екологія в тваринництіві

54

1,5

1,5

-

Морфологія с.-г. тварин

108

3

3

-

БЖД

72

2

-

2

Разом нормативна частина

1422

39,5

25

14,5

Разом варіативна частина

738

20,5

5

15,5

Усього

2160

60

30

30

Фізичне виховання

108

3

1,5

1,5

ІІ курс

Біологічна, фізична і колоїдна хімія

108

3

3

-

Фізіологія с.-г. тварин

144

4

4

-

Фізіологія с.-г. тварин

180

5

2,5

2,5

Технологія відтворення тварин

72

2

-

2

Разом нормативна частина

504

14

9,5

4,5

Разом варіативна частина

1656

46

21,5

2,5,5

Усього

2160

60

30

30

Фізичне виховання

108

3

1,5

1,5

ІІІ курс

Годівля тварин і технологія кормів

288

8

4

4

Розведення с.-г. тварин

216

6

3

3

Гігієна тварин

198

5,5

2,25

2,25

Технологія виробництва продукції птахівництва

216

6

6

-

Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві

162

4,5

4,5

-

Біотехнологія

162

4,5

-

4,5

Технологія виробництва продукції бджільництва

108

3

-

3

Разом нормативна частина

1350

37,5

19,75

17,75

Разом варіативна частина

810

22,5

20,25

12,25

Усього

2160

60

30

30

ІV курс

Технологія виробництва продукції вівчарства

180

5

5

-

Конярство

108

3

3

-

Технологія виробництва молока і яловичини

270

7,5

3,75

3,75

Технологія виробництва продукції свинарства

216

6

6

-

Менеджмент та маркетинг

54

1,5

-

1,5

Технологія переробки продукції тваринництва

234

6,5

3,25

3,25

Разом нормативна частина

1062

29,5

17,25

12,25

Разом варіативна частина, в тому числі дипломне проектування

1098

30,5

12,75

17,75

Усього

2160

60

30

30

 

Згідно з розпорядженням ректора сумського НАУ 26 листопада 2010 року на біолого-технологічному факультеті відбувся науково-інформаційний день, на якому з доповідями виступили доцент кафедри «Спеціальної зоотехнії» Свердліков Олександр Васильович і доцент кафедри «Технології виробництва продукції тваринництва» Кисельов Олександр Борисович.

Свердліков Олександр Васильович зробив доповідь на тему:

Запровадження геномної оцінки племінної цінності в спілці селекціонерів чорно-рябої худоби регіону ОСНАБРЮК.

 Нові молекулярно-генетичні методи дають можливість, яку сьогодні можна назвати «революцією у скотарстві» для геномної селекції. Ідея геномної селекції кілька років тому була запропонована норвезькими та австралійськими дослідниками. Теорія геномної селекції відповідно геномної оцінки племінної цінності полягає в тому, що племінна цінність тварини визначається безпосередньо на основі аналізу генетичного комплексу – генетичного коду. Для цього повинна існувати інформація про генетичні маркери усього геному у достатній кількості. Генетичні маркери, це розпознаваємі маркування у геномі, які знаходяться дуже близько біля генів, що обумовлюють певні продуктивні ознаки. Ці генетичні маркери називаються SNP – маркери (Single Nucleotid Polymorphism) вимовляється «Сніпс». В ході складних статистичних аналізів для кожного Сніпса визначається його частка в загальній оцінці племінної цінності. Геномна племінна цінність тварини розраховується шляхом сумування усіх Сніп-ефектів. Таким чином, вже після народження тварини можна визначити її геномну племінну цінність. Але слід також зазначити, що геномна племінна цінність не є 100 % достовірною, а знаходиться на рівні від 40 до 70%.

Аукціони ВРХ.
На аукціонах племінної худоби в Оснабрюку продаються щорічно від 350 до 700 тварин. При цьому Оснабрюк посідає лідируючі позиції за продажами худоби голштинської породи. Майже усі корови, що продаються на продаж мають високі показники молочної продуктивності

Молоді селекціонери Оснабрюку дуже цікаві, високомотивовані люди.
Для того, щоб узнати щось нове та цікаве, пощнайомитися з іншими молодими людьми у спілці здійснюється велика кількість заходів
Діяльність молодих селекціонерів має велике значення для майбутнього спілки селекціонерів Оснабрюку

Профілактика захворювань кінцівок.
За повідомленням пана др. Ханс-Петер Кліндворт за статистикою однією із причин передчасного вибуття корів є захворювання ратиць
Захворювання ратиць поділяються на декілька типів. Але особливу увагу слід приділяти “гнилосному комплексу”
Причинами є гнилосна мікрофлора та анаєробні бактерії. Логічним методом профілактики є зниження температури та вологи та підвищення вентиляції ратиць.
Шляхом зниження інфекційних захворювань кінцівок є якомога частіша їх розчистка (1 раз на 3 міс.).
Передня стінка має становити у середньому 7,5 см, що дасть можливість підняти задню частину ратиці (малюнок).
Умови утримання відіграють також велику роль. За безпривязно-боксової системи, створюються найоптимальніші умови

VINK-мийка для ратиць.
Мийка складається з двох ван, куди під тиском подається рідина з дезинфікуючим лікувальним препаратом.
Під час проходження корови через мийку рідина вимиває та дезинфікує ратиці
Система містить близько 15 літрів рідини, яка після використання рециркулюється.

Кисельов Олександр Борисович зробив аналіз наукових статей опублікованих у науковому журналі «VERPOMAGAZINE”. Були запропоновані наступні статі:

Продовження програми «Здоров’я вимені».
У Нідерландах продовжується робота над проектом по поліпшенню здоров’я вимені. П’ять років тому, Голландським центром здоров’я вимені (UGCN) була проведена робота на зменшення кількості захворюваності на мастит. За останні п’ять років цей показник вдалося скоротити на 10%. У проекті приймають участь три тисячі фермерів які розводять корів з високим вмістом жиру в молоці.

Використання ряски для годівлі корів.
Цього року корови у Голландії отримали особливий корм – ряску. Ця водяна рослина дуже швидко росте. На сьогоднішній день ведуться наукові спостереження, як корови реагують на цей багатий білками корм.
Він може замінити сою і інші багаті білками корми в раціоні.
Ряску згодовували окремо, або разом із зерновими або як доповнення до основного раціону. Університет Wageningen розробив спеціальну машину для збору урожаю ряски.

Суттєвий стрибок з геномом.
Разом з іншими країнами Нідерланди досягли успіху по встановленню генів які безпосередньо впливають на контролюючі господарсько-корисні ознаки. Виявлення варіантів генів дозволить додатково з традиційним підбором тварин проводити селекцію безпосередньо на рівні ДНК.   Перевага ДНК-технологій полягає в тому, що можна визначити генотип тварини незалежно від статі, віку і фізіологічного стану, що є важливим чинником в селекційній роботі.

Якісний бетон повинен бути.
Погана бетонна підлога є катастрофою у тваринництві.
У корів вони можуть викликати підвищений знос копит і кульгавість, впливати на молочну продуктивність, а також є результатом короткої тривалості життя. Крім того пошкодження бетонних жолобів у годівницях мають негативний ефект. На багатьох фермах мало уваги приділяється якості бетону. Це погана політика!

Найкращій червоно   білий бик «Кіан» вразив усіх наповал.
Батько   Jeu і його син Roel Smitz були обрані найкращими “заводчики року” у   Нідерландах. Вирощений ними бик Гігант в умовах звичайної молочної ферми з кількістю 110 молочних корів вважається найкращім у світи. Від нього вже отримано більше одного мільйона спермо-доз, які цінуються за позитивний вплив на протеїн в молоці дочок +0,28 відсотка білка, сильну конституцію, легкість отелення.

Його сини також цінуються дуже високо, так як по деяким показникам перевершують їх батька бика Гіганта.

Фото з моментів навчального процесу та виробничої практики

Проходження виробничої практики в США

Приготування кормів курчатам-бройлерам, які вирощуються в лабораторії птахівництва СумськогоНАУ

Курчата-бройлери, яких вирощують в лабораторії птахівництва в Сумському НАУ

Лабораторні заняття з технології виробництва продукції свинарства

Проходження виробничої практики на пасіці в Сумському НАУ

Проходження виробничої практики в США

 Фото з культурного життя факультету.

 

Студентський бал

День спорту

Конкурс першокурсників “Зустрічайте –  це ми!”

У травні місяці студентами 4 курсу біолого-технологічного факультету, з метою поглиблення знать з предметів «Технологія продуктів забою», «Технологія виробництва продукції тваринництва» та «Стандартизація продукції тваринництва» відвідали Ворожбянський м’ясокомбінат.  Екскурсію по м’ясокомбінату проводив головний технолог, який ознайомив студентів з основними виробничими цехами. Студенти відвідали цех передзабійної витримки тварин, забійний, субпродуктів, цех кишкової сировини, холодильні камери для збереження напівтуш, а також ковбасний цех, де студенти мали можливість не лише теоретично ознайомитись з технологію виробництва ковбасних виробів, а й прийняти участь у дегустації готової продукції.
Наприкінці екскурсії студенти висловили свою подяку керівництву м’ясокомбінату за надану можливість на практиці засвоїти отримані знання у стінах університету.

Популярні записи...