Приходько Микола Федорович

 

Приходько М.Ф.Приходько Микола Федорович,зав. кафедрою технології виробництва продукції тваринництва, доцент, к. с.-г. н.

Автобіографія

Народився 19 грудня 1959 року в с.м.т. Велика Писарівка Сумської області. Українець. Після закінчення школи у 1977 році вступив до Харківського зооветеринарного інституту на зооінженерний факультет, який закінчив у 1982 році, одержав диплом за спеціальністю „Зоотехнія” з присвоєнням кваліфікації „зооінженер”.

З 1982 по 1985 працював головним зоотехніком в колгоспі «Україна Великописарівського району Сумської області.

З 1985 по 1987 завідуючий організаційним відділом райкому ЛКСМ України.

З 1987 по 1988 майстер виробничого навчання Сумського СПТУ 21.

З 1988 по 2002 рік працював викладачем технологічних дисциплін, завідуючим денним відділенням Сумського сільськогосподарського технікуму та Сумського коледжу СНАУ. Викладач вищої категорії.

У 1998 році закінчив аспірантуру без відриву від виробництва при Сумському державному аграрному університеті, Міністерства аграрної політики України.

З 1995 по 1998 рік – асистент кафедри технології виробництва молока та яловичини Сумського державного аграрного університету.

З 2002 по 2011 рік – старший викладач кафедри технології виробництва продукції тваринництва Сумського національного аграрного університету.

Кандидат сільськогосподарських наук з 2010 року. Дисертацію захистив 4 лютого 2010 року за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва у спеціалізованій вченій раді Д 67.830.02 Державного вищого навчального закладу „Херсонського державного аграрного університету”, Міністерства аграрної політики України, диплом ДК № 059808 від 26 травня 2010 року (Рішення Вищої атестаційної комісії України від 26 травня 2010, протокол № 19-09/4).

З 4.01.2011 року – переведений на посаду доцента кафедри технології виробництва продукції тваринництва.

З 1.09.2011 року покладено виконання обов’язків по завідуванню кафедрою технології виробництва продукції тваринництва.

З 1.10.2012 року обраний за конкурсом на посаду доцента, завідувача кафедри технології виробництва продукції тваринництва.

Основні дисципліни:

1. Технологія переробки продукції тваринництва.

2. Технологія машинного доїння.

3. Безпека життєдіяльності.

4. Цивільний захист

Навчально-методичні видання:

1. Белов Л.М., Приходько М.Ф. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей з предмету “Безпека життєдіяльності» /рекомендації//м. Суми, 2003. – 11с.

2. Котенджи Г.П., Кисельов О.Б., Фірсов В.І., Приходько М.Ф. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Системи технологій в тваринництві» для студентів 2 курсу, спеціальності: “Агрономія,”“Механізація”, денна та заочна форма навчання /рекомендації/ Суми, 2004. – 60 с.

3. Приходько М.Ф., Котенджи Г.П., Левченко І.В., Кисельов О. Б., Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Частина І. Теоретичні основи БЖД. Людина як елемент системи «людина – життєве середовище» /рекомендації/Суми, 2005. – 43 с.

4. Приходько М.Ф., Котенджи Г.П., Левченко І.В., Кисельов О. Б., Новіков В.Л., Бєлов Л.М. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Частина ІІ. Людина як елемент системи «людина – життєве середовище /рекомендації/Суми, 2005. – 54 с.

5. Приходько М.Ф., Котенджи Г.П., Левченко І.В., Кисельов О. Б., Новіков В.Л., Бєлов Л.М. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Частина ІІІ. Джерела небезпеки життєдіяльності людтни та породжені ними фактори /рекомендації/Суми, 2005. – 63 с.

6. Приходько М.Ф., Котенджи Г.П., Левченко І.В., Кисельов О. Б., Новіков В.Л., Бєлов Л.М. Методичні вказівки до самостійної роботи за курсом “Безпека життєдіяльності” для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей /рекомендації/ Суми, 2005. – 21 с.

7. Котенджи Г.П., Левченко І.В., Кисельов О. Б., Новіков В.Л., Бєлов Л.М., Приходько М.Ф. Методичні вказівки до самостійної роботи за курсом “Цивільна оборона” для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей /рекомендації/ Суми, 2005. – 60 с.

8. Приходько М.Ф., Кисельов О.Б., Левченко І.В., Ладика Л.М. Робочий зошит до практичних робіт за курсом “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Частина 2. Безпека життя в умовах надзвичайних ситуацій /рекомендації/ Суми, 2006. – 50 с.

9. Котенджи Г.П., Кисельов О.Б., Фірсов В.І., Приходько М.Ф. Методичні вказівки до самостійної роботи за курсом “Системи технологій в тваринництві” для студентів факультету економіки та менеджменту очної та заочної форм освіти за спеціальністю 7.091901“Менеджмент організацій” /рекомендації/ Суми, 2007. – 25 с.

10. Котенджи Г.П., Кисельов О.Б., Фірсов В.І., Приходько М.Ф. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять і самостійної роботи за курсом «Системи технологій в тваринництві» для студентів інженерно-технологічного факультету очної та заочної форм освіти за спеціальністю 6.091902 “Механізація та електрифікація сільського господарства”/рекомендації/ Суми, 2008. – 69 с.

11. Приходько М.Ф., Левченко І.В., Кисельов О.Б., Белов Л.М. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з предмету «Безпека життєдіяльності» для студентів 2-3 курсів всіх спеціальностей, денної та заочної форми навчання /рекомендації/ Суми, 2008. – 90 с.

12. Котенджи Г.П., Кисельов О.Б., Фірсов В.І., Приходько М.Ф. Методичні вказівки щодо проведення самостійної роботи з дисципліни «Системи технологій в тваринництві» для підготовки фахівців всіх спеціальностей очної та заочної форм освіти, крім спеціальності «зооінженерія» /рекомендації/Суми, 2008. – 65 с.

13. Котенджи Г.П., Кисельов О.Б., Левченко І.В., Приходько М.Ф. Робочий зошит до практичних робіт за курсом “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей ІІІ і ІV рівня акредитації денної і заочної форм навчання /рекомендації/Суми, 2009. – 114с.

14. Приходько М.Ф., Бєлов Л.М., Новіков В.Л., Левченко І.В. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з предмету «Безпека життєдіяльності» для студентів 1-2 курсів всіх спеціальностей, денної та заочної форми навчання /рекомендації/ Суми, 2010. – 30с.

15. Приходько М.Ф. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять і самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальності 6.130200 –«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». Частина 1-3 /рекомендації/Суми, 2010. – 52 с.

16. Приходько М.Ф. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять і самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальності 6.130200 –«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». Частина 4-5 /рекомендації/Суми, 2011. – 60 с.

17. Приходько М.Ф. Технологія переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму „№6.030510   Товарознавство і торгівельне підприємництво”, освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр» /рекомендації/ Суми, 2011. – 16 с.

18. Приходько М.Ф., Котенджи Г.П., Кисельов О.Б., Левченко І.В. Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних роботах студентами усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та “ магістр” /рекомендації/ Суми:СНАУ, 2012. – 22 с.

19. Михалко О.Г., Приходько М.Ф., Кисельов О.Б., Левченко І.В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Цивільний захист» студентами усіх спеціальностей ОКР «спеціаліст» та «магістр» денної, заочної та дистанційної форм навчання/рекомендації/ Суми: СНАУ, 2013. – 25 с.

Наукова робота

Основні направлення наукової роботи та дипломних досліджень:
з напрямку технології виробництва продукції тваринництва

  • комплексна оцінка показників молочної продуктивності корів української бурої молочної та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи;
  • дослідження якісного складу жирів та білків молока та їх вплив на біологічну цінність молока;
  • дослідження впливу сезону року, стадії лактації, сухостійного, сервіс – і міжотельного періодів на продуктивність і якісний склад молока;
  • вдосконалення технологій виробництва продукції тваринництва в господарствах різної форми власності;

з напрямку безпека життєдіяльності і цивільний (захист)

  • соціально-політичні небезпеки;
  • шкідливі звички;
  • негативний вплив діяльності людини на навколишнє середовище;
  • духовна деградація людства – основна небезпека його майбутнього існування.

Наукові статті:

1. Приходько М.Ф., Белов Л.М., Левченко І.В. Вивчення шкідливого впливу паління на розумову і навчальну діяльність студентів /Вісник СНАУ. – Суми. – 2003. – Вип. № 7. – С. 192-196.

2. Приходько М.Ф., Котенджи Г.П., Левченко І.В. Оцінка ліній бугаїв-плідників північно-східного молочного типу бурої худоби та сумського типу української чорно-рябої молочної породи за жиром і білковомолочністю їх дочок /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів та студентів СНАУ. – Суми: ВАТ “Козацький вал”, 2004. – С. 95-96

3. Приходько М.Ф. Напрямки селекції худоби за казеїновими фракціями молока /Вісник СНАУ, серія «Тваринництво». – Суми. – 2004. – Вип. 5 (8). – С. 123-128.

4. Приходько М.Ф., Левченко І.В. Вивчення впливу паління на розумову і навчальну діяльність чтудентів /Матер. наук.-метод. конф. «Безпека життєдіяльності». – Харків, НТУ «ХПІ», 2004. – С. 93-94.

5. Приходько М.Ф., Гакал О.В. Вплив паління на розумову діяльність студентів / Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів та студентів СНАУ. – Суми: ВАТ “Козацький вал”, 2004. -С.112-113.

6. Приходько М.Ф., Левченко І.В. Моніторингове дослідження алкогольної реклами на телеканалах України /Матер. наук.-метод. конф. з “Безпеки життєдіяльності” НТУ “ХПІ”. – Харків. – 2005. – С. 104-108.

7. Приходько М.Ф. Аналіз рівня комунікабельності і його вплив на психологічний клімат та працездатність студентів /Матер. наук.-метод. конф. з “Безпеки життєдіяльності“. – НТУ “ХПІ“. – Харків. – 2005. – С. 89-91.

8. Приходько М.Ф., Ніколаєнко Є.К. Кофеїнові напої та їх вплив на здоров’я людини /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів, студентів СНАУ. – Суми. – 2005. – С. 109.

9. Приходько М.Ф., Пищик Н.М. Моніторинг алкогольної реклами /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів, студентів СНАУ. – Суми. – 2005. – С. 108.

10. Приходько М.Ф. Небезпека довгострокового впливу малих доз радіації на організм людини /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів, студентів СНАУ. – Суми. .– 2005. – С. 110-112.

11. Приходько М.Ф., Котенджи Г.П., Насирова Г.Ф., Жукова Я.Ф. Якісний склад і технологічні властивості молока корів бурої молочної породи залежно від походження /Молочна промисловість. – Київ. – 2006. – №7. – С. 48-50.

12. Остапенко В.І., Шило В., Приходько М.Ф. Перспективи створення нового вітчизняного кросу м′ясних курей/ Матер. міжнар. наук.-прак. конф. «Аграрний форум – 2006» – Суми: ВТД „Університетська книга”. – 2006. – С. 7-8.

13. Приходько М.Ф., Лебедєва Н.В., Якушева А.О. Ігроманія як соціальна небезпека /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів, студентів СНАУ. – Суми. – 2006. – Частина 1. – С. 147-148.

14. Приходько М.Ф. Зростання впливу феномену Ель-Ніньо на збільшення масштабних природних катастроф, як результат наростання техногенного тиску на біосферу /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів , студентів СНАУ. – Суми. – 2006. – Частина 1. – С. 199-200.

15. Приходько М.Ф., Фаткуліна Н.І. Оцінка бугаїв-плідників за кількісними і якісними показниками молочної продуктивності корів-дочок стада Сумського типу української чорно-рябої молочної породи племзаводу ТОВ “Агрофірма ”Владана” /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів, студентів СНАУ. – Частина 1. –– Суми. – 2006. – С. 149-150.

16. Приходько М.Ф., Левченко І.В. Ігроманія як соціальна небезпека для молоді / Матер. міжвуз. наук.-прак. конф. „Формування патріотизму, моральності, культури, здорового способу життя у студентської молоді„. – Одеса, ОНУ ім. Мечнікова. – 2006. – С.145-146.

17. Приходько М.Ф., Опара Т.В. Опасность негативного биоэнергетического влияния на человека в современном мире /Матер. міжнар. студент. наук.-прак. конф. „Безпека життя і здоров’я людини”. – Харків. – 2007. – С. 20-21.

18. Приходько М.Ф., Шило А. М. Духовна деградація людства – основна небезбека його майбутнього існування /Матер. міжнар. наук.-прак. конф. молодих вчених „Аграрний форум – 2007”. – Суми. – 2007. – С. 271-272.

19. Приходько М.Ф. Небезпека руйнівного впливу сучасної музики на психіку людини /Матер. міжнар. наук.-прак. конф. молодих вчених „Аграрний форум – 2007”. – Суми. – 2007. – С. 273-273.

20. Приходько М.Ф., Грицина О.О. Оцінка ліній великої рогатої худоби ВАТ „Племзавод Михайлівка” /Матер. міжнар. наук.-прак. конф. молодих вчених „Аграрний форум – 2007”. –   Суми. – 2007. – С. 6.

21. Приходько М.Ф., Кравченко Ю.В. Вдосконалення технології виробництва молока в умовах ПСП „Дружба” /Матер. міжнар. наук.-прак. конф. молодих вчених „Аграрний форум – 2007”. – Суми. – 2007. – С. 17-18.

22. Приходько М.Ф., Остапенко В.І. Фракційний склад молочного білка корів-дочок бугаїв-плідників бурої молочної породи /Вісник СНАУ. – Серія «Тваринництво». – Випуск 3 (12). – 2007. – С. 86-89.

23. Левченко І. В., Кисельов О. Б., Приходько М.Ф. Ефективність та умови адаптації до навчання у вищому навчальному закладі студентів першого курсу /Збірник наукових праць присвячених першій міжнар. наук.-метод. конф. „Безпека життєдіяльності в третьому тисячолітті – нова парадигма”. – Миколоїв. – 2007. – С. 47-53.

24. Приходько М.Ф., Левченко І. В. Пивний алкоголізм або про що мовчить реклама /Матер. наук.-метод. конф. з „Безпеки життєдіяльності” НТУ „ХПІ”. – Харків. – 2007. – С. 17-18.

25. Приходько М.Ф. Амінокислотний склад молока та біологічна цінність білків молока корів української бурої молочної породи і сумського типу української чорно-рябої молочної породи /Збірник наукових праць Вінницького ДАУ, Вип.34 (Т.1). – Вінниця. – 2008. – С. 257-264.

26. Приходько М.Ф. Біологічна ціннисть білків молока корів-дочок бугаїв-плідників української бурої молочної породи і сумського типу української чорно-рябої молочної породи /Вісник СНАУ, серія «Тваринництво». –Випуск 10 (15). – 2008. – С. 57-64.

27. Приходько М.Ф. Якісний склад білків молока корів північно-східного регіону України /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів і студ. СНАУ. – Т. ІІІ. – Суми. – 2008. – С. 8.

28. Приходько М.Ф. Реклама пива сприяє формуванню ранньої алкогольної залежності /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів і студ. СНАУ. – Т.ІІІ. – Суми. – 2008. – С. 13.

29. Приходько М.Ф., Пронічкіна А.А. Негативний вплив інформаційних технологій масової культури на статево-соціальну поведінку молоді /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів і студ. СНАУ. – Т.ІІІ. – Суми. – 2008. – С. 14.

30. Приходько М.Ф. Жирокислотний склад молочного жиру корів української бурої молочної породи і сумського типу української чорно-рябої молочної породи /Матер. міжнар. наук.-прак. конф. „Новітні технології скотарства у ХХІ столітті”, Сільськогосподарські науки. – Миколаїв: МДАУ. – 2008. – С. 58-63.

31. Приходько М.Ф. Жирокислотний склад молочного жиру і його вплив на технологічні властивості молока /Матер. міжнар. наук.-прак. конф. присвяченої 105-річчю з дня народження М.І. Книги. – Харків: РВВ ХДЗВА, 2008. – С. 48-49.

32. Приходько М.Ф. Могиленко Д.В., Білашенко Д.В., Лебідь Д.В. Молочна продуктивність корів племінного заводу ТОВ Агрофірма „Владана” /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. – Суми. – 2010. – С.22-23.

33. Приходько М.Ф. Вплив жирокислотного складу молока корів української бурої молочної породи і сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи на його технологічні властивості /Науковий вісник Дніпрпетровського ДАУ. – Дніпропетровськ. – № 2. – 2011. – С. 129-133.

34. Приходько М.Ф. Вплив сезону року на продуктивність і якісний склад молока корів української бурої молочної породи та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи /Науковий вісник «Асканія-Нова». – Нова Каховка. – 2011. – Вип. 4. – С. 135-145.

35. Приходько М.Ф. Технологічні властивості молока корів української бурої молочної породи та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи /Науковий вісник «Асканія-Нова». – Нова Каховка. – 2011. – Вип. 4. – С. 145-149.

36. Приходько М.Ф. Вплив сервіс-періоду на молочну продуктивність і відтворювальну здатність корів /Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького,. – Львів, 2011. – Том 1. – №2 (48). – Ч. 2. – С. 119-124.

37. Котенджи Г.П., Левченко І.В., Бурнатний, Приходько М.Ф. Методи підвищення ефективності селекції корів-первісток за придатністю до машинного доїння при використанні бугаїв-плідників світового генофонду /Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Харків, ХДЗВА, 2011. – Вип. 22. – Ч. 1. – С. 48-53.

38. Приходько М.Ф., Проценко Г. Використання харчових добавок у переробній промисловості /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. – В 3 т./Т.ІІ. – Суми, 2011. – С. 107.

39. Приходько М.Ф. Жирнокислотний склад молочного жиру корів-дочок бугаїв-плідників української бурої молочної породи і сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи / Вісник СНАУ, серія «Тваринництво». Випуск 7 (18), – 2011. – С. 70-74.

40. Методи підвищення ефективності селекції корів-первісток за відтворювальними якостями при використанні бугаїв-плідників світового генофонду / Котенджи Г.П., Левченко І.В., Бурнатний С.В., Приходько М.Ф., Кисельов О.Б., Ладика Л.М. //Вісник СНАУ, серія «Тваринництво». Випуск 7 (18), – 2011. – С. 12-15.

41. Приходько М.Ф. Вплив відтворювальних якостей корів-первісток великої рогатої худоби північно-східного регіону України на молочну продуктивність /Збірник наукових праць Подільського ДАТУ. – Камянець-Подільськ, 2012. – Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Вип. 20. – С. 124-127.

42. Приходько М.Ф., Проценко Г.В. Вплив окремих технологічних операцій на консистенцію вершкового масла /Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012 р.). – В 3 т./Т.ІІ. – Суми, 2012. – 96 с.

43. Приходько М.Ф., Пестова Д. Термообробка варено-копчених ковбас вищого сорту в умовах м’ясокомбінату СФГ «КОЛОС» Куликівського району Чернігівської області /Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012 р.). – В 3 т./Т.ІІ. – Суми, 2012. – 96 с.

44. Тинда Є.А., Приходько М.Ф. Пропіленгліколь як засіб від кетову та спосіб підвищення молочної продуктивності великої рогатої худоби /Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012 р.). – В 3 т./Т.ІІ. – Суми, 2012. – 96 с.

45. Приходько М.Ф. Оцінка бугаїв-плідників української бурої молочної худоби за якісними показниками молока їх дочок / Вісник СНАУ, серія «Тваринництво». –Випуск 7 (23). – 2013. – С. 73-76.

46. Приходько М.Ф. Сиропридатність молока корів української бурої молочної породи та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи/стаття /Вісник СНАУ, серія «Тваринництво». –Випуск 7 (23). – 2013. – С. 178-180.

47. Василенко Д.В., Приходько М.Ф. Фальсифікація ковбасних виробів – небезпека для здоров’я населення / Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів, студентів СНАУ (15-19 квітня 2013р.). – В 3 т./Т. ІІ. – Суми, 2013. – С. 60.

48. Назаренко Ю.С., Приходько М.Ф. Вплив «холодного» методу вирощування телят на їх розвиток /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів, студентів СНАУ (15-19 квітня 2013р.). – В 3 т./Т. ІІ. – Суми, 2013. – С. 58.

49. Михальченко І.М., Приходько М.Ф. Особливості технології виробництва м’яких сичужних сирів /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів, студентів СНАУ (15-19 квітня 2013р.). – В 3 т./Т. ІІ. – Суми, 2013. – С. 52.

50. Меньшиков Т.П., Приходько М.Ф. Робототехніка в современной м’ясний промишленности /Матер. наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів, студентів СНАУ (15-19 квітня 2013р.). – В 3 т./Т. ІІ. – Суми, 2013. – С. 54.

 Електронна пошта  Prihodko_M_F@meta.ua

CV

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Популярні записи...