Міжнародна науково-практична конференція

15-16 травня у Сумському НАУ відбулася
Міжнародна науково-практична конференція присвячена 75-річчю від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора
КОТЕНДЖИ ГЕННАДІЯ ПАВЛОВИЧА
«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ»

B57 020

Зі вступним словом виступив ректор Сумського НАУ, академік НААН Ладика Володимир Іванович. Своїми спогадами про Котенджи Г.П. поділилися доктор с.-г. наук, професор Луганського національного аграрного університету Каци Георгій Дмитрович, доктор с.-г. наук, професор, Харківської зооветакадемії Прудніков Василь Григорович, доктор с.-г. наук, Національного університету біоресурсів і природокористування України Гончаренко Ігор Володимирович, доктор с.-г. наук України і Російської Федерації Обліванцов Віктор Володиморович.
В подальшому робота проходила згідно програми по наукових секціях. Загалом матеріали на конференцію надіслали понад 100 науковців України, Білорусії та Російської Федерації.

Популярні записи...