Кисельов Олександр Борисович

Кисельов Олександр Борисович, доцент, кандидат сільськогосподарських наук.

Киселёв 10х15

Автобіографія

Народився у жовтні 1969 року у м. Суми. Закінчив Сумський сільськогосподарський інститут у 1994 році. З 1992 року по1994 рік працював молодшим науковим співробітником лабораторії вівчарства на Сумській дослідній станції.

У період з 1994 по1997 навчався у аспірантурі Сумського державного аграрного університету.

В 2000 році захистив дисертація на тему “Оцінка м’ясних і забійних якостей помісних бичків лебединської породи різних генотипів.

Вільно розмовляю англійською мовою.

Організаційна робота:

Відповідальний на факультеті за наповнення сайту науково-інформаційним матеріалом, куратор академічної групи.

Основні дисципліни:

  • Технологія продуктів забою.
  • Стандартизація продукції тваринництва.
  • Технологія м’яса і м’ясних продуктів.
  • Системи технологій в галузі тваринництва
  • Безпека життєдіяльності.

Наукові інтереси:

  • Мясные и убойные качества козликов украинской популяции молочных коз. .// Животноводство и Ветеринарная Медицина. Ежеквартальный научно-практический журнал. Горки. №4(11) 2013.-5-10 с.
  • Charakterystyka cech miesnych I wlasciwosci fizyko-chemiczne miesa capow w warunkach lasostepu Ukrainy. Internetional Conference «New trend of research in animal sciences» Krakow, 20-21 june 2013 year.151-152 p.
  • СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОЗІВНИЦТВА   В СУМСЬКОМУ РЕГІОНІ //Вісник СНАУ, серія «Тваринництво» випуск 2/1 (24), 2014 с. 112-117

 

Науково-методичні праці:

  • Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять і самостійної роботи за курсом“ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ”для студентів  біолого-технологічного факультету очної  та заочної форм освіти за спеціальністю 6.130201.
  • Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять і самостійної роботи за курсом“ТЕХНОЛОГІЯ МЯСА ТА МЯСНИХ ПРОДУКТІВ”для студентів  біолого-технологічного факультету очної  та заочної форм освіти за спеціальністю 8.130201.

Телефон:(0542)22-24-48

e-mail – zoo@sau.sumy.ua 

Kyselov_snau@ukr.net

Популярні записи...