Бордунова Ольга Георгіївна

д. с-г.наук, професор.

 

 bordynova

Автобіографія

Бордунова Ольга Георгіївна народилася у м. Суми у 1959 році. По закінченні загальноосвітньої школи вступила до Сумського медичного училища. У 1987 році вступила до Сумського сільськогосподарського інституту на ветеринарний факультет . Закінчила аспірантуру СНАУ. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Вивчення особливостей механізму противірусної дії дезинфектанта „ВВ-1” для профілактики хвороби Марека курей.” З 1992 року працює викладачем кафедри біохімії та біотехнології. З 2000 року займає посаду доцента кафедри біохімії та біотехнології Сумського національного аграрного університету

Організаційна робота

            Є куратором академічної групи  біолого-технологічного факультету.

Основні дисципліни

Викладач курсу дисциплін:

            - «Ветеринарна клінічна біохімія» для студентів факультету ветеринарної медицини

-   «Біотехнологія» для студентів біолого-технологічного факультету

- «Ембріоінженерна біотехнологія» для студентів біолого-технологічного факультету

Наукові інтереси

Наукова робота проходить в межах комплексних програм науково-дослідних робіт «Розробка захисної штучної кутикули для інкубаційних яєць: біохімічні та біофізичні аспекти» (№ держреєтрації 0102U007421); «Створення бази даних «Метаболічні параметри яєць курей» для удосконалення технології виробництва продуктів птахівництва в України» (№ держреєтрації 0107U007962); «Розробка теоретичних і експериментальних засад конструювання «штучної кутикули» (NANO ARTICLE) для захисту інкубаційних яєць» (№ держреєтрації 0107U007961).

 

Монографії

Використання м’якоіонізаційної мас-спектрометрії в аналітичній біохімії сільськогосподарського спрямування (Наукове видання) / [О. М. Царенко, В. Д. Чіванов, В. І. Єрьоменко, О. Г. Бордунова, Л. Ф. Суходуб]. – Суми : ”Казацький вал”, 2001. 200 с.

Бордунова О. Г. Мікроструктура шкаралупи пташиних яєць за норми та при патологіях (Монографія) – Суми : Університетська книга, 2012. 168 с.

Патент на винахід № 99538 Україна, МПК (51) С09С 1/22 (2006.01) С09С 1/24 (2006.01) С09С 1/62 (2006.01) С09С 3/06 (2006.01). Спосіб одержання чорного залізоокисного пігменту / А. А. Василенко, В. Д. Чіванов, О. Г. Бордунова: заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпропетровськ. № а 2011 01341; заявл. 07.02.2011, опубл. 27.08. 2012, Бюл. № 16.

Контактний телефон: 0504076106

 CV 

Скачать (DOCX, 22KB)

Популярні записи...