Ізмайлова Наталія Олександрівна

к.в.н., доцент

izmaylova_clip_image002

Автобіографія

Ізмайлова Наталія Олександрівна народилася у м. Конотопі у 1961 році. Після закінчення загальноосвітньої школи вступила до Московської ветеринарної академії. Молодим спеціалістом була направлена на Сумську біологічну фабрику. Свою наукову діяльність продовжила навчаючись в  аспірантурі  інституту Експериментальної ветеринарії у м. Москва. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Метод контролю інактивованих вакцин проти хвороби Ауескі та його використання при удосконаленні технологій виробництва”. З 1996 року працює в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі біохімії та біотехнології на посаді доцента кафедри.

            Організаційна робота

Є куратором академічної групи на біолого-технологічного факультету.

            Займається профорієнтаційною роботою в Краснопільському районі.

Основні дисципліни

Викладач курсу дисциплін

-          “Фізіологія тварин” для студентів 2 курсу біолого-технологічного факультету,

- “Біологія продуктивності” для студентів 5 курсу  біолого-технологічного факультету

Дисципліни забезпечені робочими навчальними програмами, навчально-методичними комплексами, навчально – методичними посібниками, модульно – рейтинговими системами оцінки знань та тестовими завданнями для самоконтролю.

Наукові інтереси

Є виконавцем окремих розділів наукової теми: «Використання технології «штучна кутикула» (NANOARTICLE) у птахівництві за екстремальних умов. Державний реєстраційний номер: 0112u003126

Вивчення особливостей технології вирощування та переробки продуктів тваринництва в господарствах Сумської області

Керівництво написанням випускних дипломних робіт за напрямом підготовки – 6. 090102, 8. 09010201 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

Науково-методичні праці

            Опубліковано більше 25 статей, останні з них

Ізмайлова Н.О., Бордунова О.Г., Гаврилюк О.І. «Морфологія плівок четвертинних амонієвих сполук на поверхні інкубаційних яєць»

 Вісник СНАУ №14. 2012р.

Є автором 12 методичних рекомендацій, останні з них :

Методичні вказівки щодо проведення ЛПЗ та самостійної роботи «Система кровообігу. Система дихання» с. 24  Затверджено  ННІ ТВМ протокол № 8 від 08. 05 2012 р.

            Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів,       тема: « Системний підхід до організму тварин » / Суми 2013 рік, ст.38, Затверджено  ННІ ТВМ протокол № 1 від 24. 09 2013 р.

Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів. Тема: Основні принципи структурної і функціональної організації тваринного організму / Суми 2013 рік, ст.44 Затверджено  ННІ ТВМ протокол № 1 від 24. 09 2013 р.

Контактний телефон 0660926055

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

 

Популярні записи...