Чернявська Тетяна Олексіївна

к.с.-г.н., доцент

 chernyavska_clip_image002_0000

Автобіографія

Чернявська Тетяна  Олексіївна народилася у смт. Липова Долина у 1966 році. По закінченні загальноосвітньої школи вступила до Харківського Державного Університету ім. О. М. Горького. Деякий час працювала вчителем. Закінчила аспірантуру СНАУ. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Екологічні аспекти біохімії вторинного обміну рослин картоплі.” З 1997 року займає посаду доцента кафедри біохімії та біотехнології Сумського національного аграрного університету

Організаційна робота

            Є куратором академічної групи 1101-2 біолого-технологічного факультету.

            Відповідальна за  профорієнтаційну роботу в Краснопільському районі.

Основні дисципліни

Викладач курсу дисциплін:

            - «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії» для студентів факультету ветеринарної ,

            – «Біологічна, фізична і колоїдна хімія» для студентів біолого-технологічного факультету

Наукові інтереси

Вивчення особливостей сучасної технології виробництва молока в умовах Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН.

Підготовка здібних студентів до участі в олімпіадах  з біохімії.

Керівництво написанням випускних дипломних робіт за напрямом підготовки – 6. 090102, 8. 09010201 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

 

Науково-методичні праці

            Автором більше 10 методичних рекомендацій,

            Останні

            Методичних рекомендацій щодо проведення самостійних практичних занять для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина» та 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» окр «бакалавр» на тему: «Вітаміни».  2013 с. 25 Затверджено  ННІ ТВМ протокол № 6 від 29. 05 2013 р.

Методичні рекомендації щодо проведення самостійних практичних занять для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина» та 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» окр «бакалавр» на тему: «Ферменти».  2013 с. 21 Затверджено  ННІ ТВМ протокол № 6 від 29. 05 2013 р.

Є автором патенту:

«Мас-спектрометричний спосіб прогнозування ефективності фунгіцидів щодо хвороб картоплі» авторське свідоцтво 7А01С21/00, №2000063550 від 20.06.2000 р. (Україна)

Опубліковано більше 40 статей, останні з них

Чернявська Т. О. Зміни вмісту складових молока при захворюванні корів на  мастит. /Т. О. Чернявська , Ю. І. Скляренко// Вісник СНАУ. Серія Тваринництво. Випуск 1 (22) 2013р. – С. 66-68.

Контактний телефон: 0501433448

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

 

Популярні записи...