Хмельничий Леонтій Михайлович

Хмельничий Леонтій Михайлович – доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри, професор.

Хмельничий

Народився 7 листопада 1951 року у с. Пліщин Шепетівського району на Хмельниччині у селянській родині. Вищу освіту одержав у 1980 році, закінчивши Кишинівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “зоотехнія”. Кандидатську дисертацію захистив у 1986 році у Всесоюзному НДІ розведення і генетики тварин.

У 1991 переїхав на постійне місце проживання в Україну – на Хмельницьку державну сільськогосподарську дослідну станцію УААН, де працював упродовж п’яти років на посаді завідувача відділу тваринництва.

З 1996 по 2006 рік працював у Черкаському інституті АПВ УААН на посадах завідувача лабораторії молочної худоби та завідувача відділу селекції сільськогосподарських тварин. Докторську дисертацію захистив у 2005 році.

Із червня 2006 року завідувач кафедри розведення та селекції тварин Сумського національного аграрного університету. Звання професора кафедри отримав у 2011 році.

Веде активну роботу з підготовки наукових кадрів. Під його керівництвом захищено сім кандидатських дисертації. На теперішній час він є науковим керівником трьох аспірантів.

Нагороджений почесною Грамотою головного управління сільського господарства і продовольства Черкаської облдержадміністрації (2002); Почесною Грамотою Черкаської обласної Ради (2004); Грамотою управління освіти Сумської облдержадміністрації (2009); відзнакою Міністерства аграрної політики України “Знак Пошани” (2009); Грамотою Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України (2011); Грамотами ректора Сумського НАУ (2010; 2011), почесною Грамотою Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (2013).

Викладач наступних дисциплін: селекція сільськогосподарських тварин, основи розведення сільськогосподарських тварин, зоотехнічний облік та автоматизовані системи управління у тваринництві, індустріальне рибництво.

Наукові інтереси: коло наукових інтересів доктора с.-г. наук, професора Л. М. Хмельничого включає селекційні питання з удосконалення новостворених вітчизняних порід молочної худоби за провідними господарськи корисними ознаками, особливо українських червоно-рябої, чорно-рябої та бурої молочних порід. Ним розроблено та впроваджено у практичну селекцію великої рогатої худоби нові, на рівні світових стандартів, методи лінійної оцінки корів молочних та молочно-м’ясних порід, поглиблено вивчаються практичні та теоретичні засади проблемних питань з оцінки екстер’єрного типу тварин.

Як науковець та практик з експерт-бонітерської справи вніс істотний вклад у розробку методів визначення параметрів бажаного типу тварин та цільових стандартів оцінюваних ознак екстер’єру, які дозволили вирішити проблему мінімізації впливу суб’єктивного фактора на точність оцінки і на високому рівні вірогідності та об’єктивності оцінювати бугаїв-плідників за екстер’єрним типом їхніх дочок.

 Для дистанційного спілкування із студентами в навчальному процесі прошу користуватися електронною поштою – khmelnychy@gmail.com 

CV 

Скачать (DOC, 274KB)

Скачать (DOCX, 50KB)

Популярні записи...