Хмельничий Леонтій Михайлович

Хмельничий Леонтій Михайлович – доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри, професор.

Хмельничий

Народився 7 листопада 1951 року у с. Пліщин Шепетівського району на Хмельниччині у селянській родині. Вищу освіту одержав у 1980 році, закінчивши Кишинівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “зоотехнія”. Кандидатську дисертацію захистив у 1986 році у Всесоюзному НДІ розведення і генетики тварин.

У 1991 переїхав на постійне місце проживання в Україну – на Хмельницьку державну сільськогосподарську дослідну станцію УААН, де працював упродовж п’яти років на посаді завідувача відділу тваринництва.

З 1996 по 2006 рік працював у Черкаському інституті АПВ УААН на посадах завідувача лабораторії молочної худоби та завідувача відділу селекції сільськогосподарських тварин. Докторську дисертацію захистив у 2005 році.

Із червня 2006 року завідувач кафедри розведення та селекції тварин Сумського національного аграрного університету. Звання професора кафедри отримав у 2011 році.

Веде активну роботу з підготовки наукових кадрів. Під його керівництвом захищено сім кандидатських дисертації. На теперішній час він є науковим керівником трьох аспірантів.

Нагороджений почесною Грамотою головного управління сільського господарства і продовольства Черкаської облдержадміністрації (2002); Почесною Грамотою Черкаської обласної Ради (2004); Грамотою управління освіти Сумської облдержадміністрації (2009); відзнакою Міністерства аграрної політики України “Знак Пошани” (2009); Грамотою Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України (2011); Грамотами ректора Сумського НАУ (2010; 2011), почесною Грамотою Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (2013).

Викладач наступних дисциплін: селекція сільськогосподарських тварин, основи розведення сільськогосподарських тварин, зоотехнічний облік та автоматизовані системи управління у тваринництві, індустріальне рибництво.

Наукові інтереси: коло наукових інтересів доктора с.-г. наук, професора Л. М. Хмельничого включає селекційні питання з удосконалення новостворених вітчизняних порід молочної худоби за провідними господарськи корисними ознаками, особливо українських червоно-рябої, чорно-рябої та бурої молочних порід. Ним розроблено та впроваджено у практичну селекцію великої рогатої худоби нові, на рівні світових стандартів, методи лінійної оцінки корів молочних та молочно-м’ясних порід, поглиблено вивчаються практичні та теоретичні засади проблемних питань з оцінки екстер’єрного типу тварин.

Як науковець та практик з експерт-бонітерської справи вніс істотний вклад у розробку методів визначення параметрів бажаного типу тварин та цільових стандартів оцінюваних ознак екстер’єру, які дозволили вирішити проблему мінімізації впливу суб’єктивного фактора на точність оцінки і на високому рівні вірогідності та об’єктивності оцінювати бугаїв-плідників за екстер’єрним типом їхніх дочок.

Основні науково-методичні праці:

1. Інструкція лінійної оцінки екстер’єру корів молочних порід / М. І. Бащенко, В. П. Буркат, Ю. Ф. Мельник, Л. М. Хмельничий [та ін.] – Черкаси – 1997. – 16 с.

2. Бащенко М. І. Інформаційно-обчислювальна система – основа великомасштабної селекції / М. І. Бащенко, І. В. Тищенко, Л. М. Хмельничий // К.: Аграрна наука. – 1999. – 76 с.

3. Хмельничий Л. М. Лінійна оцінка екстер’єру корів молочних порід. Методичні вказівки для лабораторних занять і самостійної роботи студентів із спеціальності 7. 130. 201 – «зооінженерія» / Л. М. Хмельничий, М.В.Зубець, К.А. Найденко А.В. Витрихівська. – Київ; Національний аграрний університет.  2000. – 30 с.

4 Бащенко М. І. Оцінка корів української червоно-рябої молочної породи за екстер’єрним типом. Методичні вказівки для лаб.-практ. занять і самост. роботи студентів за спеціальністю 7.130.201. – “Зооінженерія”. / М. І. Бащенко, Л. М. Хмельничий, А. М. Дубін . – Біла Церква: БДАУ. – 2003. – 35 с.

5. Інструкція з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід / А. М. Литовченко, Д. М. Микитюк, О. В. Білоус, Л. М. Хмельничий [та ін.]. – Київ, 2004. – 76 с.

6. Хмельничий Л. М. Основи розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для лаб.-практ. занять / Л. М. Хмельничий, Р. Є. Крятова. – Суми, 2007 – 51 с.

7. Хмельничий Л. М. Лінійна оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за екстер’єрним типом. Методичні вказівки для лабораторних занять та самостійної роботи / Л. М. Хмельничий, В. І. Ладика, В. В. Вечорка. – Суми, 2007 – 42 с.

8. Хмельничий Л. М. Лінійна оцінка корів симентальської породи за екстер’єрним типом. Методичні вказівки для лабораторних занять та самостійної роботи / Л. М. Хмельничий, В. І. Ладика, О. В. Свердліков. – Суми, 2007 – 20 с.

9. Хмельничий Л. М. Методика лінійної класифікації корів молочних і молочно-м’ясних порід за типом / Л. М. Хмельничий, В. І. Ладика, Ю. П. Полупан, А. М. Салогуб. – Суми: ВВП “Мрія-1” ТОВ, 2008. – 28 с.

10. Програма розвитку скотарства Сумського регіону на 2011–2020 роки / В. І. Ладика, Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб, В. М. Івченко, Г. М. Гребеник: За заг. ред. А. М. Салогуба. – Суми, 2011. – 115 с.

11. Хмельничий Л. М. Основи генетики тварин з біометрією / Л. М. Хмельничий, І. О. Супрун, А. М. Салогуб // Навчальний посібник. – Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В., 2011. – 344 с.

12. Хмельничий Л. М. Основи генетики та селекції сільськогосподарських тварин / Л. М. Хмельничий, І. О. Супрун. – Навчальний посібник – К.: Аграрна наука, 2011. – 497 с..

13. Хмельничий Л. М. Селекція сільськогосподарських тварин. Практикум лабораторно-практичних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «магістр». Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В. – 2012. – 254 с.

14. Хмельничий Л. М. Розведення сільськогосподарських тварин. Ріст і розвиток молодняку сільськогосподарських тварин: Методичні вказівки для лабораторних занять і самостійної роботи студентів. / Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб, В. В. Вечорка, Ю. М. Бойко. – Суми: видавництво: ФОП Литовченко Є. Б. – 2013. – 28 с.

 Для дистанційного спілкування із студентами в навчальному процесі прошу користуватися електронною поштою – khmelnychy@rambler.ru

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Скачать (DOCX, 50KB)

Популярні записи...