Пекарський Анатолій Володимирович

Пекарський Анатолій Володимирович – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, доцент.

пекарский

Закінчив 1975 році Український інститут інженерів водного господарства. В 1975 – 1978 р.р. за направленням працював в СПМК – 52 в м. Путивль на посаді майстра та прорабом дільниці. В 1978 р. зарахований в Сумський облрибкомбінат інженером – гідротехніком. 1995 р. призначений директором вище згадуваного підприємства, де і працював до 2004 року.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Удосконалений метод вирощування товарної риби за трилітнього циклу» за спеціальністю 06.02.03. – рибництво. Науковий керівник к.е.н., професор Гринжевський Микола Васильович.

Метою даної роботи було розроблення заході з підвищення ефективності вирощування товарної риби за трилітнього циклу з урахуванням сучасного стану ставової аквакультури України.

Автором розроблена технологічна схема інтенсивного вирощування товарної риби за трилітнього циклу в країнах Східної і Центральної Європи. Визначені нормативно-технологічні параметри досліджуваного циклу, що забезпечить високу економічну ефективність виробництва.

З лютого 2001 року за сумісництвом працював в інституті рибного господарства УААН м. Київ завідувачем Сумської лабораторії рибництва. З 2005 року працював старшим науковим співробітником лабораторії інтенсифікації рибництва інституту рибного господарства УААН м. Київ.

З 2007 р. прийнятий на посаду доцента кафедра розведення та селекції тварин СНАУ.

Книги:

1. Гринжевський М.В. Економічна ефективність вирощування товарної риби за трилітнього циклу / М.В. Гринжевський, А.В. Пекарський / Київ. – 2000.

2. Гринжевський М.В. Словник-довідник науково-виробничих термінів і понять у рибному і водному господарствах, охороні навколишнього природного середовища внутрішніх водних об’єктів України / М.В. Гринжевський, В.М. Єрко, А.В. Пекарський / К.: Вища освіта, 2002. – 303с.

3. Гринжевський М.В. Оптимізація виробництва продукції аквакультури / М.В. Гринжевський, А.В. Пекарський / К.: Поліграф Консалтінг, 2004. – 328с.

Ведучий таких дисциплін: технологія виробництва продукції аквакультури, рибогосподарська гідротехніка, ставове рибництво, годівля риб та ін.

Популярні записи...