Бондаренко Юрій Васильович

Бондаренко Юрій Васильович  Бондаренко                          

 

 

 

1948 року народження, українець, освіта вища, д.б.н., завідувач кафедри

Бондаренко Ю.В., з 1971 року і по 2010 рік працював в Інституті птахівництва УААН. Останнім часом займав посаду головного наукового співробітника відділу селекції та генетики птиці ІП УААН. З 1 вересня 2010 року працює зав. кафедрою ,,Технології кормів і годівлі тварин,,.

 Ступінь доктора біологічних наук присвоєно у 1995 році за спеціальністю 03.00.15 – генетика. Тема докторської дисертації ,,Генетичні основи виведення та використання аутосексної птиці,,.

 Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1982 році за спеціальністю 03.00.15 – генетика.

 Ю. В. Бондаренко був членом 2 спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.15 – генетика і 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

 За результатами досліджень опубліковано 160 наукових робіт, в тому числі 4 авторських свідоцтва на винаходи, видано 5 методичних рекомендацій та одну монографію.

Основні публікації за останні роки.

  1. Бондаренко Ю.В., Ткачик Т.Э., Кутнюк П.И. Генетический груз в популяциях сухопутной сельскохозяйственной птицы // Птахівництво: Міжвид. Темат. Наук. Зб. (за матеріалами VI Української конференції з міжнародною участю) / ІП УУАН. – Борки, 2005.-Вип.57.-С. 94-98
  2. Бондаренко Ю.В., Катеринич О.О., Ткачик Т.Є., Захарченко О.П., Руда С.В., Рожковский О.В.,  Кутнюк П.І. Нова аутосексна популяція м’ясо-яєчних курей для присадибних і фермерських господарств // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області / Харків, 2006.-Вип.4-С. 56-63
  3. Ткачик Т.Є., Бондаренко Ю.В. Генетичний моніторинг популяції бірківських м’ясо-яєчних курей за поліморфними локусами білків яєць // Науковий вісник ЛНАВМ імені Гжицького, – Том 8, №3, (30), Частина 3.-2006.-С. 112-119
  4. Бондаренко Ю.В., Ткачик Т.Є., Катеринич О.О. та ін. Бірківські кури з подвійною продуктивністю // Сучасне птахівництво, грудень 2006.-№12 (49). С. 15-17
  5. Бондаренко Ю.В., Ткачик Т.Э., Захарченко О.П. Генетика формы гребня домашних кур // Птахівництво: Міжвид. Темат. Наук. Зб. ІП УУАН. – Борки, 2007.-Вип.59.-С. 12-28

6. Бондаренко Ю.В. Половой диморфизм и определение пола бройлеров кросса “Росс-308″. / Бондаренко Ю.В., Остапенко В.И., Бульченко И.А., Омар Хусейн Али, Шубин П.И. // Птахівництво: міжвід. тем. наук. зб. / ІТ НААН. – 2013. Харків. – Вип. 69. – С. 50- 54.

7. Бондаренко Ю.В. Классификация и характеристика современных методов определения пола молодняка птиц. / Бондаренко Ю.В., Остапенко В.И., Бульченко И.А., Омар Хусейн Али // Птахівництво: міжвід. тем. наук. зб. / ІТ НААН. – 2013. Харків. – Вип. 69. – С. 40 — 50.

8. Бондаренко Ю.В. , Омар Хусейн Алі. Сравнительная характеристика и современная классификация методов определения пола молодняка сельскохозяйственной птицы (аналитический обзор) / Бондаренко Ю.В. , Омар Хусейн Алі // Вісник СНАУ серія «Тваринництво»7(23) 2013. – С.111-120.

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Популярні записи...