Корж Ольга Василівна

Корж Ольга Василівна

Корж

Автобіографія

Народилась у м. Дніпродзержинськ.. Закінчила Сумський національний аграрний університет, зооінженер. Канд. дис. « Удосконалення прийомів спрямованого вирощування телиць сіментальскої породи». Науковий керівник дисертаційної роботи доктор біологічних наук, професор Проваторов Г.В.

Основні навчальні курси:

“Технологія виробництва рослинних кормів.”

“Основи наукових досліджень та патентування.”

“Зберігання та контроль якості кормів.”

“Годівля екзотичних та декоративних тварин.”

“Методика наукової справи у рибництві.”

“Розведення живих кормів.”

Методичні вказівки та рекомендації

1. Корж О.В., Опара В.О., Попсуй В.В Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання з курсу ,,Зберігання та контроль якості кормів,, – Суми, 2013

2. Корж О.В., Опара В.О.,Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять та самостійної роботи за курсом ,,Технологія кормів і кормових добавок,, для студентів денної та заочної форми навчання- Суми, 2014

Список наукових та науково-методичних праць за останні роки:

 1. Проваторов Г. В., Проваторова В. О.,     Корж О. В.  Ріст ремонтних телиць симентальської породи до 6-ти місячного віку на схемах з використанням стартерних комбікормів виробництва фірми „Агровіта” // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво» : науково-методичний журнал / СНАУ. – Суми, 2004. – Вип. 5(8). – С. 119 – 123.
 2. Проваторов Г. В., Проваторова В. О.,     Корж О. В.  Особливості нормування потреби ремонтних телиць в обмінній енергії різних груп порід великої рогатої худоби у процесі їх росту // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво» : науково-методичний журнал / СНАУ. – Суми, 2005. –  Вип. 9 – 10. – С. 138 – 144.
 3. Проваторов Г. В., Проваторова В. О.,     Корж О. В.  Вирощування і відгодівля телят в ЗАТ „Агрофірма Мрія” // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво» : науково-методичний журнал / СНАУ. – Суми, 2004. –  Вип.10(11). – С. 109 – 113.
 4. Корж О. В. Перетравність поживних речовин раціонів ремонтними телицями раннього віку // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво» : науково-методичний журнал / СНАУ. – Суми, 2007. –  Вип.3(12). – С. 38 – 40.
 5. Корж О. В. Виробнича перевірка досліджень з вирощування ремонтних  телиць симентальської породи від народження до 6-місяців в ЗАТ  „Агрофірма ”Мрія” // Вісник Сумського національного   аграрного університету. Серія «Тваринництво» : науково-методичний  журнал / СНАУ. – Суми, 2007. –  Вип.9(13). – С. 41 – 45.
 6. Корж О. В. Динаміка живої маси та інтенсивності росту ремонтних телиць симентальської породи від народження до 6 місячного віку           // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво» : науково-методичний журнал / СНАУ. – Суми,  2008. –  Вип.6(14). – С. 44 – 47.
 7.  Корж О. В. Оцінка теличок симентальської породи за екстер’єром           // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво» : науково-методичний журнал / СНАУ. – Суми, 2008. –  Вип.10(15). – С. 64 – 66.
 8.    Корж О. В. Аналіз норм енергетичного живлення ремонтних телиць, корови яких мають різну живу масу у дорослому стані // Мат. наук.- практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ      ( Суми, 5 – 21 квітня 2005 р.). – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – С. 88 – 89.
 9. Проваторов Г. В., Проваторова В. О.,     Корж О. В.  Вирощування і відгодівля телят в ЗАТ „Агрофірма Мрія”  // Матеріали  наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (Суми, 4-20 квітня 2006 р.) / М-во аграр. політики,   СНАУ. – Суми : ВТД ”Університетська книга”. – С. 134 – 135.
 1. Корж О. В. Перетравність поживних речовин раціонів ремонтними телицями раннього віку // Теоретичні й практичні досягнення молодих вчених аграріїв : матеріали обласної науково-практичної конференції молодих вчених та спеціалістів (Суми, 26 грудня 2006 р.). – Суми : ВВП „Мрія-1”, 2006. – С. 28 – 29.
 1. Корж О. В. Вирощування ремонтних телиць симентальської породи в Агрофірмі “Мрія” Конотопського району Сумської області // Аграрний форум – 2007 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяченої 30-й річниці заснування Сумського національного аграрного університету, (Суми, 4–6 квітня 2007 р.) / М-во аграр. політики, СНАУ. – Суми : ВТД ”Університетська книга”, 2007. –  Ч. І.  –  С. 18 – 19.
 2. Корж О. В. Оцінка теличок симентальської породи за екстер’єром // Аграрний форум – 2008 : матеріали між нар. Наук.-практ. Конф., (Суми, 15 – 18 жовтня 2008 р.) / М-во аграр. Політики, СНАУ. – Суми : ВТД ”Університетська книга”, 2008. – С. 23

        13. Корж О.В. Малі форми господарювання у молоченому скотарстві // « Агроексперт» № 12 (29) грудень 2010 стор 74-77

Контактна службова електронна пошта викладача

korg.olga@mail.ru

 СV 

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Популярні записи...