Опара Віктор Олексійович

Опара Віктор Олексійович

Опара

Автобіографія

Народився в с. Боромля Тростянецького району Сумської області 25.08.1966р. Закінчив Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту, зооінженер. Канд.дис. “Технология выращивания ремонтных свинок на кормах собственного производства”.

Основні навчальні курси

“Годівля сільськогосподарських тварин” ,

“Основи наукових досліджень” .

Опара кафедра

Список наукових робіт

1. Опара В.О. Вирощування ремонтних свинок на різних за збалансованістю раціонах // Матер. наук. конф. “Напрямки підвищення продуктивності та якості сільськогосподарської продукції”. – Суми, 1995.- с. 119.

2. Проваторов Г.В., Проваторова В.О., Чернов О.Г., Опара В.О., Шиян В.В. Хімічний склад деяких кормів для свиней в Поліській та Лісостеповій зонах Сумської області // Матер. наук. конф. “Напрямки підвищення продуктивності та якості сільськогосподарської продукції”.- Суми, 1995. – с.125

3. Проваторов Г.В., Чернов А.Г., Опара В.А. Выращивание ремонтных свинок на кормах собственного производства в условиях лесостепи Украины // Матер. докл. междунар. науч.-практ. конф. “Социально-экономические и политические процессы общества в переходный период”. – Сумы, 1995. – с. 227-233.

4. Опара В.О. Вирощування ремонтних свинок на різних за збалансованністю раціонах // Тези допов. міжнарнодної наук.-практ. конференції. “Шляхи підвищення виробництва та поліпшення якості свинини”. – Харків, 1995. – с. 109-110.

5. Опара В.О. Вплив різноякісної годівлі ремонтних свинок на їх послідуючу відтворну здатність// Вісник Сумського сільськогосподарського інституту, N 1. – Суми. – 1997. – с. 188-190.

6. Проваторов Г.В., Опара В.О. Перетравність поживних речовин та баланс азоту у ремонтних свинок при різноякісній годівлі // Вісник Сумського сільськогосподарського інституту, N 1. – Суми. – 1997. – с. 190-191.

7. Опара В.О. Вплив годівлі на ріст і відтворну здатність ремонтних свинок // Тваринництво України. – 1997. – N 10. – С. 22-24.

8. Опара В.О., Проваторов Г.В., Проваторова В.О., Гребеник Г.М. Ефективність використання ліпроту СГ – 9 у раціоні відлучених поросят / Вісник Сумського державного аграрного університету: Тваринництво. – К.: БМТ, 1999. – Вип. 3. – С. 73 – 75.

9. Опара В.О., Проваторов Г.В., Проваторова В.О. Вплив живої маси при відлученні, а також збалансованості раціонів на ріст та відтворну здатність ремонтних свинок / Вісник Сумського державного аграрного університету: Тваринництво. – К.: Науковий світ, 2000. – Вип. 4. – С. 89 – 93.

10. Гунько Є. П., Опара В. О. Спадкоємна обумовленість деяких хвороб корів в умовах господарств Сумського району // Вісник Сумського державного аграрного університету :Тваринництво.- 2001.-Вип.5.- с. 47 – 52.

11. Методичні рекомендації по розробці селекційних та технологічних програм у скотарстві /Упоряд.: В.І.Ладика, Г.П.Котенджи, Г.В.Проваторов. – К.: Наук. світ, 2001. – 70 с. (співавтором їх є к.с.-г.н. Опара В.О.).

12. Опара В. О., Шпита Ю. М. Перспективи розвитку кормовиробництва в господарствах Сумської області // Матеріали науково- практ. конфер. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ(2 – 18 квітня 2002 р.). – Суми: Козацький вал.- 2002.- С. 36.

13. Проваторов Г. В., Опара В. О., Проваторова В. О. Ліпрот – ефективна кормова добавка // Вісник Сумського національного аграрного університету :Тваринництво.- 2002.-Вип.6.- с.453 – 456.

14.Опара В.О., Попсуй В.В, Пугач П.І., Улановська В.І. Ефективність відгодівлі свиней гранульованими комбікормами, виробленими за різними технологіями// Вісник Сумського національного аграрного університету :Тваринництво.- 2007.-Вип.9 (13).- с.59 – 61.

15. .Опара В.О., Попсуй В.В, Салогуб А.М., Чуб О.А., Будник В.М, Тищук Є.Ю, Будник О.В. Ефективність вирощування свиней на власних кормових ресурсах з кормовими добавками фірми Шауман// Вісник Сумського національного аграрного університету :Тваринництво.- 2007.-Вип.9 (13).- с.61 – 66.

16. В.О. Опара, О.Маслак. Замінники молока: корисно і вигідно / Пропозиція.-№6 . 2011 р.- с. 120-121.

17. В.І.Ладика, Л. Калачевська, С. Ружвенко, В. О. Опара Як треба годувати власну корову / Пропозиція №11- 2011р.- с. 115-117.

18. В.О. Опара, О.Маслак. Економіка годівлі корів / Агроекспорт, – №11.-2011р.- с.100-103.

  1. Опара В. Оптимізація мінерального живлення сільгосптварин / В.О. Опара // Пропозиція. – 2012. – №10. – С.120-123.

20. Ладика Л.М., Опара В.О. Ріст і розвиток козликів української популяції молочних кіз при вирощуванні на м’ясо / Ладика Л.М., Опара В.О.  // Вісник СНАУ серія «Тваринництво» 7(23) 2013. – С. 212-220

Методичні вказівки та рекомендації

1. Скорба А. В., Проваторова В. О., Опара В. О. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять з курсу “Годівля сільськогосподарських тварин” для студентів зооінженерного факультету та факультету ветеринарної медицини. – Суми, 1997. – 47 с.

2. Шарганов В. М., Опара В. О., Попсуй В. В., Гунько Є. П. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни “Розведення сільськогосподарських тварин” для студентів зооінженерного факультету за напрямом 1302 – Зооінженерія . – Суми, 2001.- 19 с.

3. Попсуй В. В., Шарганов В. М., Опара В. О., Гунько Є. П. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни “Племінна справа у тваринництві” для студентів зооінженерного факультету із спеціальності 7.130201 – Суми, 2001.- 16 с.

4. Проваторов Г. В., Проваторова В. О., Опара В. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Годівля сільськогосподарських тварин” для студентів напряму 1302 “зооінженерія” зі спеціальності 6.130200 “бакалавр” і 8.130202 “магістр”. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2002.- 24 с.

5. Гунько Є. П., Шарганов В. М., Опара В. О., Попсуй В. В. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни “Вівчарство” для студентів зооінженерного факультету за напрямом 1302 – Зооінженерія . – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2002.- 14 с.

6. Гунько Є. П., Шарганов В. М., Опара В. О. Вівчарство: частина ІІ. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторних робіт. – Суми, 2002.- 44 с.

7. Опара В.О., Корж О.В., Попсуй В.В Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання з курсу ,,Зберігання та контроль якості кормів,,- Суми, 2013.

8. Опара В.О.,Корж О.В. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять та самостійної роботи за курсом ,,Технологія кормів і кормових добавок,, для студентів денної та заочної форми навчання- Суми, 2014.

Контактна службова електронна пошта викладача:

 VOPARA@UKR.NET

 CV

Популярні записи...