Білоцерковець Марина Анатоліївна

Кафедра іноземних мов, Співробітники кафедри, Білоцерковець Марина АнатоліївнаБілоцерковець Марина Анатоліївна, народилася в 1980 році. В 2002 закінчила факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. З 1999 по 2003 рік працювала викладачем англійської та французької мов у Сумському кооперативному технікумі. З вересня 2003 року – викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету. Проходила курси підвищення кваліфікації для викладачів за кордоном у Росії, м. Воронеж.

Працює над кандидатською дисертацією за темою «Дидактичні умови засвоєнння теоретичних знань студентами аграрних університетів у евристичному навчанні». Бере активну участь у профорієнтаційній роботі. Викладає наступні предмети: іноземна мова та поглиблена іноземна мова.

За період з 2003 по 2014р. надруковано 17 наукових статей та публікацій, видано 7 методичних посібників та комплекс мультимедійних матеріалів сільськогосподарського напрямку для студентів всіх факультетів СНАУ.

Серед останніх науково-методичних праць можна виділити наступні посібники:

- Навчальний посібник «Ділова німецька мова у діалогах» – Суми, 2010, 160 с.

-мультимедійна програма «Сільське господарство Великої Британії» Суми, 2010, 101 с.

- Навчальний посібник з читання літератури за фахом для студентів агрономічного факультету (для самостійної роботи). – Суми СНАУ, 2011. – 52 с.

та наукові статті:

- «Співвідношення теоретичного та емпіричного знання у навчальному процесі»//Проблеми сучасної педагогічної освіти – Ялта. –  2013. – Випуск 41, частина 3. – С.391 – 396.

- «Психолого-педагогічні концепції визначення теоретичних знань та їх значення для підготовки спеціалістів»//Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики – Збірник наукових праць “Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова”. – Київ – № 21 (31) 16 серії.

- тези виступу на науково-практичній конференції «Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті», – Суми. – 21 –22 листопада 2013 р

Телефон: (0542) 222448

E-mail: fldsnau@yahoo.com

Популярні записи...