ЛущикЮліяМиколаївна

Кафедра іноземних мов, Співробітники кафедри, Лущик Юлія МиколаївнаЛущикЮліяМиколаївна           

Викладач кафедри іноземних мов

ЛущикЮліяМиколаївна, народилась у 1978р. Закінчила у 2001 році Сумськийдержавний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, вчительанглійської та української мови. Працювала вчителем у загальноосвітніх школах №№ 24, 27  м. Суми. З 2002 року лаборантом кафедри іноземнихмов; секретарем приймальної комісії СНАУ, координатором міжнародних програм.Звересня 2002 р. – викладач кафедри іноземних мов СНАУ.

Бере участь у засіданнях кафедри, проводить профорієнтаційну роботу у школах м. Суми, проводить організаційно-виховну роботу з іноземними слухачами підготовчого відділення СНАУ.

З 2002 року викладала англійську мову, а з 2011 року працює викладачем української та російської мови як іноземної.

Підготувала англомовні методичні посібники (зокрема для студентів спеціальностей «Землевпорядкування та кадастр» та  «Товарознавство і торгівельне підприємництво») та ін.,  а також методичну літературу для підготовчого відділення, а саме: Підручник «Русскийязык для иностранныхстудентовподготовительныхфакультетов»/ Л.К. Филатов, В.Л. Филатова, Ю.М. Лущик, Г.М. Циганок; Навчальний посібник «Научный стиль речи для иностранных студентов медико-биологического профиля обучения»/ Філатова В.Л., Лущик Ю.М., Циганок Г.М.; Сборник контрольных работ по научному стилю речи для студентов-иностранцев подготовительных факультетов медико-биологического профиля обучения. Русскийязыккакиностранный. / Лущик Ю.Н., Цыганок А.Н. та ін..

Надрукувала у співавторстві статті з методики викладання російської мови як іноземної, в тому числі: Роль вивчення лексики на початковому етапі під час викладання російської мови як іноземної: матеріали VIМіжнародної науково-практичної конференції [Науково-методичні проблеми підготовки іноземних студентів], (Київ, 11-12 квітня 2013 р.). Київ, Національний авіаційний університет.; Особливості добору лексики на початковому етапі під час викладання російської мови як іноземної: MateriałyIXmiędzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji [NaukaIinowacja-2013],(Przemyśl, 07-15 października 2013 r). Volume 11. Pedagogicznenauki. Fizycznakultura i sport. – Przemyśl: Nauka i studia, 2013 та ін.

Телефон: (0542) 222448

E-mail: fldsnau@yahoo.com

Популярні записи...