Пікулицька Людмила Володимирівна

Кафедра іноземних мов, Співробітники кафедри, Пікулицька Людмила ВолодимирівнаПікулицька Людмила Володимирівна

Старший викладач кафедри іноземних мов

Пікулицька Людмила Володимирівна, народилась у 1975р. Закінчила у 1997роціСумськийдержавнийпедагогічнийінститут ім. А.С. Макаренка, вчительанглійської та українськоїмови. Працювалавчителем у загальноосвітній школі №29  м. Суми. З 2001 року лаборантом кафедриіноземнихмов; з 2002 р. – викладачемкафедриіноземнихмов СНАУ. З вересня 2013 р. – старший викладач цієї ж кафедри.

Бере участь у засіданнях кафедри, проводить профорієнтаційну роботу у загальноосвітній школі с. Коровинці, Недригайлівського району, Сумської області, проводить організаційно-виховну роботу з іноземними слухачами підготовчого відділення СНАУ.

З 2002 року викладала англійську мову, а з 2011 року працює викладачем української та російської мови як іноземної.

Підготувала англомовні методичні посібники (зокрема для студентів ветеринарногофакультету та ін.,  а також методичну літературу для підготовчого відділення, а саме: «Українська мова. Збірник лексико-граматичних вправ для іноземних громадян. Частина 1»/Пікулицька Л.В, Комар В.І, «Науковий стиль мовлення для іноземних студентів інженерного профілю навчання»/ Пікулицька Л.В., Лущик Ю.Мта ін..

Надрукувала у співавторстві статті з методики викладання російської мови як іноземної, в тому числі: Роль вивчення лексики на початковому етапі під час викладання російської мови як іноземної: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції [Науково-методичні проблеми підготовки іноземних студентів], (Київ, 11-12 квітня 2013 р.). Київ, Національний авіаційний університет.; Особливості добору лексики на початковому етапі під час викладання російської мови як іноземної: MateriałyIXmiędzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji [NaukaIinowacja-2013], (Przemyśl, 07-15 października 2013 r). Volume 11. Pedagogicznenauki. Fizycznakultura i sport. – Przemyśl: Nauka i studia, 2013 та ін.

Телефон: (0542) 222448

E-mail: fldsnau@yahoo.com

Популярні записи...