Рідель Тетяна Миколаївна

Кафедра іноземних мов, Співробітники кафедри, Рідель Тетяна МиколаївнаРідель Тетяна Миколаївна

2. Кандидат педагогічних наук

3. Доцент

4. Народилася в 1977 році. У 1999 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, факультет іноземних мов, отримала кваліфікацію вчителя англійської, німецької мови та зарубіжної літератури. З 1999 по 2002 рік працювала викладачем англійської мови на кафедрі германської філології СДПУ ім. А.С. Макаренко. З 2002р. працює на кафедрі іноземних мов Сумського НАУ на посаді викладача англійської мови. Закінчила аспірантуру при Київському НАУ. У 2011р. захистила дисертацію. Кандидат педагогічних наук, доцент, близько 30 наукових праць та публікацій.

5. Проведення профорієнтаційної роботи, участь у засіданнях кафедри, виконання доручень кафедри, переклади.

6. Іноземна мова, поглиблена іноземна мова, іноземна мова професійного спрямування, ділова іноземна мова.

7. Наукова тематика –  мотивація учіння студентів аграрних університетів в процесі вивчення іноземних мов.

8. 1. Рідель Т.М. Модель формування оптимальної мотивації учіння студентів немовного ВНЗ у процесі вивчення іноземних мов / Т.М. Рідель // Педагогіка середньої та вищої школи : [зб. наук. пр.]. / за ред. В.К. Буряка. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 31. – С. 348-355.

  1. Рідель Т.М. Професійна мотивація та її роль у формуванні мотивації до вивчення іноземних мов в аграрному вузі / Т.М. Рідель // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : [наук. журнал.]. – Суми : СумДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2010. – Вип. № 4 (6). – С. 359-365.

3. Рідель Т.М. Формування мотивації учіння студентів-аграріїв у процесі вивчення іноземних мов як засіб підвищення якості вищої освіти / Т.М. Рідель // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. – 2010. – № 55. – С. 132-137.

4. Рідель Т.М. Формування комунікативної компетенції як мотиваційного компонента у процесі навчання іноземній мові студентів немовних ВНЗ засобами підручника / Т.М. Рідель // Проблеми сучасного підручника : [зб. наук. пр.] / Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2010. – Вип. №1 (10). – С. 721-728.

5. Рідель Т.М. Збірник граматичних вправ з англійської мови (на основі фахової лексики) для студентів 1-3 курсів денної та заочної форм навчання юридичного факультету. – Суми: СНАУ, 2010. – 183 с.

6. Рідель Т.М. Методичні розробки практичних занять з англійської мови з використанням мультимедійних засобів для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання юридичного факультету. Частина 1. – Суми: СНАУ, 2011. – 50с.

7. Рідель Т.М. Методичні розробки практичних занять з англійської мови з використанням мультимедійних засобів для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання юридичного факультету. Частина 2. – Суми: СНАУ, 2012. – 74с.

9. Телефон: (0542) 222448

10. E-mail: fldsnau@yahoo.com

Популярні записи...