Терьохіна Наталія Олексіївна

Кафедра іноземних мов, Співробітники кафедри, ТерьохінаТерьохіна Наталія Олексіївна, викладач кафедри іноземних мов. Народилася в 1973 році. В 1995 закінчила факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка за спеціальністю вчитель англійської та німецької мов. З 1996 по 2000 рік працювала викладачем англійської мови в сільськогосподарському технікумі в місті Білгород-Дністровську Одеської області. З 2001 року – викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету. Викладає на агрономічному факультеті іноземну мову для професійного спілкування та поглиблену іноземну мову. Куратор групи ТВПТ 1302-1 на біолого-технологічному факультеті.  За період з 2001 по 2014 р. надруковано понад 20 наукових статей та публікацій, видано 7 навчальних та методичних посібників, серед яких: «Неформальна освіта в Україні: сучасні реалії», «Історія Шатоквіанського руху в Америці», «Європейський досвід розвитку неформальної освіти», «Витоки становлення неформальної освіти дорослих у США (ХVII-XVIII ст.)», «Особливості розвитку неформальної освіти в Україні», «Неформальна освіта дорослих у США у колоніальний період», «Еволюція концепції освіти дорослих в американській педагогічній думці»,     «Неформальна освіта як важлива складова системи освіти дорослих».   Готується до друку навчальний посібник з англійської мови для студентів агрономічних спеціальностей СНАУ. Навчається в аспірантурі Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Тема наукового дослідження «Організаційно-педагогічні засади розвитку неформальної освіти  дорослих у США».

Телефон: (0542) 222448

E-mail: fldsnau@yahoo.com

Популярні записи...