Ущаповська Ірина Василівна

Кафедра іноземних мов, Співробітники кафедри, Ущаповська Ірина ВасилівнаУщаповська Ірина Василівна, старший викладач кафедри іноземних мов

Закінчила факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка за спеціальністю викладач англійської та німецької мов в 1995 році. З цього ж року працює викладачем кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету. 2000 – перекладач відділу зовнішньої діяльності СНАУ. З 2003 року – старший викладач кафедри іноземних мов. З 2006 року – короткостроковий перекладач від ОБСЄ на виборах в Україні. В даний час працює над кандидатською дисертацією з соціальних комунікацій на тему «Візуальна мова бренду в кроскультурній комунікації». Має понад 30 наукових та навчально-методичних робіт, більшість з них – навчальні посібники для студентів-економістів.

Проводить профорієнтаційну роботу в школах міста Сум та м. Тростянець Сумської області.

Викладає англійську мову за професійним спрямуванням на першому та другому курсах, та ділову англійську мову на третьому курсі в англомовних групах,поглиблену англійську мову на другому курсі.

Навчально-методичні праці.

Навчальнийпосібник «Словник-глосарійзмаркетинговихкомунікацій» длястудентів 3-4 курсівекономічнихспеціальностей.

Навчальнийпосібник «Словник-глосарійзсоціальнихкомунікацій»  длястудентів-економістів.

Навчальнийпосібник «ImproveyourEnglish» длястудентів 2 кусіввсіхспеціальностей.

Візуальна мова бренду // Збірник матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 18.05. – 19.05.13 р. Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, с.632-635.

Національно культурна специфіка сприйняття креолізованого рекламного тексту (на прикладі телевізійної реклами кави) // Ученые записки Таврического национального университета им.В.Вернадского. том 26 (65) №1 Филология. Социальные коммуникации. – С.409-417.

Телефон: (0542) 222448

E-mail: fldsnau@yahoo.com

Популярні записи...