Фоменко Тетяна Миколаївна

Кафедра іноземних мов, Співробітники кафедри, Фоменко Тетяна МиколаївнаФоменко Тетяна Миколаївна, 1975 року народження.У 1997 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди за спеціальністю «Українська мова та література й англійська мова». Працювала вчителем англійської мови у середніх школах та гімназіях, а також викладачем англійської мови у Путивльському сільськогосподарському технікумі та Сумській філії Міжрегіональної академії управління персоналом. З вересня 2009 року працює викладачем кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету.

Бере активну участь у профорієнтаційній роботі. Викладає російську мову як іноземну.

За період з 2010 по 2014р. надруковано 4 наукові праці, видано 7 методичних та навчальних посібників.

Опубліковано наступні наукові праці:

 

1. Фоменко Т.М. Шляхи активізації мовленнєвої діяльності на заняттях англійської мови // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2010 р.). – В 3 т. / Т. ІІ. – Суми, 2010. – С. 45.

2. Фоменко Т.М. Способи відтворення паремій  англійської мови на українську // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2011 р.). – В 3 т. / Т. ІІ. – Суми, 2011. – С. 41.

3. Фоменко Т.Н., Зражевская Е.В. Инновации и традиции в преподавании русского языка и литературы. // Материали за 10-а международна научна практична конференція, «Настоящи изследвания и развитие – 2014». Том 16. Педагогически науки. – София. «Бял ГРАД-БГ» ООД.

– С. 23 – 25.

4. Фоменко Т.М., Зражевська Є.В. Навчання іноземних студентів мовленнєвого етикету. // Materiały X Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji «Naukowa myśl informacyjnej powieki-2014» Volume 19. Filologiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – 96 str.– С. 79 – 81.

Навчальні посібники:

1. Фоменко Т.М. Збірник граматичних вправ з англійської мови для студентів III курсу інженерно-технологічного факультету. – Суми: СНАУ. – 2011. – 30 с.

2. Фоменко Т.М., Стаценко О.М. Українська мова. Методичні вказівки до виконання граматичних завдань та самостійної роботи для іноземних  громадян (інженерно-технологічних спеціальностей). – Суми: СНАУ. – 2011. – 102 с.

3. Фоменко Т.Н.  Учимся читать по-русски. Учебное пособие по русскому языку для иностранных граждан. – Сумы: СНАУ. – 2011. – 120 с.

4. Пикулицкая Л.В., Фоменко Т.Н. Сборник контрольных работ по научному стилю речи для студентов-иностранцев подготовительного факультета экономического  профиля обучения. Учебное пособие по русскому языку для иностранных граждан. – Сумы: СНАУ. – 2012. – 30 с.

5. Фоменко Т.Н., Зражевская Е.В., Сидоренко Т.В. Научный стиль речи  для студентов-иностранцев подготовительных факультетов экономического профиля обучения. Учебное пособие по русскому языку для иностранных граждан. – Сумы: СНАУ. – 2013. – 112 с.

6. Фоменко Т.Н., Зражевская Е.В. Говорим по-русски. Учебное  пособие по русскому языку для студентов-иностранцев начального этапа обучения. – Сумы: СНАУ. – 2014. – 60 с.

7. Фоменко Т.Н. Сборник упражнений по русскому языку для студентов-иностранцев II-го курса экономического профиля обучения. – Сумы: СНАУ. – 2014. – 40 с.

Телефон: (0542) 222448

E-mail: fldsnau@yahoo.com

Популярні записи...