Черкасова Тетяна Анатоліївна

Кафедра іноземних мов, Співробітники кафедри, ЧеркасоваЧеркасова Тетяна Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземних мов СНАУ

 

Народилась в 1968 році в м. Суми. В 1990 році закінчила Сумський педагогічний інститут імені А. С. Макаренка, по спеціальності англійська та німецька мови.

З 1991 по 1994 роки працювала вчителем англійської та німецької мови середньої школи м. Суми.

З 1994 по 2002 рік – викладач кафедри іноземних мов Сумського сільськогосподарського інституту.

З 2002 року – старший вкладач кафедри іноземних мов СНАУ.

 

Організаційна робота: Профорієнтаційна робота в СШ № 29 м. Суми.

Підготовка студентів для участі в першому турі олімпіад з  англійської              мови.

 

Викладає дисципліни: Іноземна мова професійного спілкування, англійська мова, поглиблене вивчення іноземної мови.

 

Тема дисертаційного дослідження: Ціннісне виховання молоді в країнах Європи.

 

Науково-методичні праці: Видано 11 наукових статей, більше 20 навчальних посібників, підручників, словників, методичних посібників для студентів різних факультетів та спеціальностей. Серед них:

– Навчальний посібник «English for Economists» для студентів 3 курсу економічних спеціальностей, Суми 2002, 60 с.

– Англійсько – російсько – український  словник – довідник (будівництво, архітектура, будівельні матеріали та обладнання, землевпорядкування та кадастр) для студентів  3 курсу будівельного, факультету, Суми 2013, 54 с.

– Збірник текстів для аудіювання «Texts for Developing, Listening, Comprehension Skills» для студентів  усіх спеціальностей, Суми 2013, 94 с.

 

Наукові статті:

– «Цінносне виховання студентів у вузі в умовах реформування сільського господарства» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 квітня 2011 року «Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, політика,  Харків 2011.

– «Соціальне замовлення на здоровий спосіб життя», – // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальные проблемы современных наук”,  7-15 червня 2013р., секція: «Проблемы экологического воспитания молодежи», Польща 2013.

 

Телефон: (0542) 222448

 

E-mail: fldsnau@yahoo.com

Популярні записи...