Чирва Андрій Сергійович

Кафедра іноземних мов, Співробітники кафедри, Чирва Андрій СергійовичЧирва Андрій Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету.

Народився 11 грудня 1977 року в м. Охтирка. Закінчив школу з відзнакою та у 1995 р. вступив до СДПУ ім. А. С. Макаренко, факультет іноземних мов. Після закінчення працював вчителем англійської мови та перекладачем у приватній фірмі. З 2003 року працює в університеті. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) за темою “Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади.”

Організаційна роботу – профорієнтація.

Наукові інтереси:

- Сприяння професійному зростанню, інтернаціоналізація вищої освіти, полікультурна компетентність, новітні методики викладання іноземних мов

Педагогічна діяльність:

- викладання дисциплін “Іноземна мова професійного спілкування”, “Ділова іноземна мова”, “Поглиблена іноземна мова”;

- підготовка студентів до участі у наукових конференціях;

- впровадження новітніх методик викладання іноземної мови;

Основні роботи:

  • Чирва А.С. Підходи до інтернаціоналізації вищої освіти Канади на національному рівні // Педагогічні науки: Зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Випуск 1 (57) – Полтава: Полтавський НПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – С. 55-60
  • Чирва А. С. Інтернаціоналізація змісту освіти в університетах Канади / Народна освіта. Освіта за кордоном. – електронне фахове видання. – Біла Церква 2013. – Випуск №2 (20). – Розділ 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/20/index20.htm
  • Чирва А. С. Тенденции интернационализации высшего образования Канады : монография / А. С. Чирва. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 182с. (www.lap-publishing.com)
  • Чирва А. С. Англійська мова: навчальний посібник з англійської мови для студентів магістратури факультету менеджменту “Administrative Business Management” / А. С. Чирва. – Суми : СНАУ, 2014. – 297с.

Телефон: (0542) 222448

E-mail: fldsnau@yahoo.com

Популярні записи...