Марченко Тетяна Анатоліївна

Кафедра іноземних мов, Співробітники кафедри, Марченко Тетяна АнатоліївнаМарченко Тетяна Анатоліївна,1975 року народження, м.Суми, 1991 році закінчила ЗОШ№ 4, у 1997 – педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка. З 2003 до 2008рр. – здобувач кафедри української мови НПУ ім.М.П.Драгоманова, Київ, з 2010 – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, працює в університеті з 2000 року. У 2008 році захистила дисертацію за темою «Лексико-семантичні та словотвірні особливості назв городніх культур української мови» (спеціальність: 10.02.01 – українська мова). Автор більше 30 науково-методичних праць.

Організаційна робота: куратор І курсу групи 1301-2, профорієнтаційна робота у ЗОШ № 10, м. Суми.

Наукові інтереси: історія та розвиток лексичної системи української мови, формування сучасної термінологічної системи української та англійської мов.

1. Гуцульський діалект і термінологічна лексика сучасної української літературної мови // Вісник Прикарпатського університету. – Філологія (мовознавство). – Вип. XIX – XX. – Івано-Франківськ. – 2008.- С. 61- 65.

2. Природнича термінологія у словниках кін. ХІХ – поч. ХХ ст.// Філологічні трактати (науковий журнал). –Т.4, № 4, 2012. – Суми: Видавництво СумДУ. – Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н.Каразіна.  – С.73-79.

3. Функціонування термінів перлит, стоп в сучасній терміноситемі матеріалознавства // Лінгвістичні дослідження (Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди). – Вип.36. – Харків. – 2013. –С.238-242.

4. UkrainianStudies. Підручник для іноземних студентів І курсу. – СНАУ. – 2013-2014р. – 150с.

Телефон: (0542) 222448

E-mail: fldsnau@yahoo.com

Популярні записи...