КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Загальна інформація

 Кафедра іноземних мов була створена в 1980 р. Станом на грудень 2015  року до складу кафедри входить 11 доцентів, 11 старших викладачів, 15 викладачів і 2 одиниці допоміжного персоналу. За структурно-адміністративним поділом належить до біолого-технологічного факультету.

 Викладачі ведуть практичні заняття з англійської, німецької, польської та французької мов на всіх факультетах стаціонарної і заочної форми навчання, з аспірантами, слухачами магістратури, на курсах інтенсивного вивчення іноземних мов, з російської мови на підготовчих курсах для іноземців.

 З 2001-2002 навчального року кафедра перейшла до системного вивчення іноземних мов, мета якого вільно спілкуватися з носіями мови, читати оригінальну фахову літературу. Поглиблене вивчення триває 2 роки, перший з яких присвячується опануванню побутової і загальнонаукової тематики, а наступних два – засвоєнню фахової термінології. Після двох років навчання студенти отримують свідоцтво про рівень володіння іноземною мовою, що є перепусткою для участі в міжнародних програмах.

 Кафедра має сучасну матеріальну базу, навчальні кабінети, 2 комп’ютерні класи, 2 відеозали, зручні приміщення для викладачів, необхідну оргтехніку. До кожного робочого місця підведено Інтернет. У навчальному процесі використовуються новітні досягнення методичної науки, сучасні технічні засоби. До викладання, читання лекцій та підвищення кваліфікації викладачів залучаються фахівці із США, Канади, Німеччини, Австрії, Польщі.

 Викладачі беруть активну участь у методичній роботі. Готують до друку і видають навчальні посібники, методичні розробки, словники й інші матеріали дидактичного напрямку.

 Наукові дослідження проводяться у сфері термінології німецької та англійської мов, педагогіки вищої школи. З цих тем захищені 11 кандидатських дисертацій, за останні 5 років опубліковано понад 300 наукових праць. Дванадцять викладачів кафедри є аспірантами і здобувачами у провідних університетах України. Підтримуються тісні творчі зв’язки з Інститутом проблем виховання НАПН України, Київським національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Національним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Національним лінгвістичним університетом, Сумським державним університетом, Сумським державним педагогічним університетом, Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна.

 Викладачі кафедри є досвідченими вихователями та наставниками студентської молоді, вони працюють кураторами академічних груп, беруть активну участь в організаційних заходах факультету й університету, виступають учасниками художньої самодіяльності.

image002

Співробітники кафедри